Veronkiertäjät varastavat hyvinvointimme – miksi suuryritykset saavat vältellä veroja?

Blogi – Blogg,Kirjoituksia – Texter,Yleinen

HS on käsitellyt pääkirjoituksissaan puolueiden reseptejä talouden tasapainottamiseen. 4-6 mrd:n säästöjä on tavoiteltu taas kerran leikkausten, veronkiristysten ja rakenneuudistusten kautta. Nurkan takaa löytyy kuitenkin ilmiselvä ja tiedossa oleva ratkaisu: Yritysten veronkierron kitkeminen.

Finanssimaailman globaliaaation myötä verojen välttelystä on kasvanut valtava ongelma. Maailman kokonaisrahataloudesta kolmasosan arvioidaan olevan kätketty veroparatiiseihin. EU:n valtioiden lasketaan menettävän vuosittain verovilpin takia noin tuhat miljardia euroa. Suomen osuus menetyksestä on täten monen miljardin arvoinen. Sillä budjetin lisäyksellä valtio paikkaisi kaikki hyvinvointimme puutteet.
Suuryritysten aggressiivisesta verosuunittelusta kärsivät – kansalaisten lisäksi – veronsa maksavat pienet ja keskisuuret yritykset kilpaillessa suuryritysten kanssa. Pimeästä veronkierrosta on tullut sairas osa yritysmaailman yhä kovenevaa epäinhimillistä kilpailua. Vasta nyt paljastusten kautta veronkierto alkaa saada julkisuutta. Jopa EU-kolossi joutui reagoimaan kun paljastui että komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker toimiessaan Luxemburgin varainhoitoministerinä oli henkilökohtaisesti neuvonut suuryrityksiä verojen minimoimisessa. Poliitikkojen ja finanssimaailman liitto näyttää silti olevan vielä hyvin tiivis. Rikkaita asiakkaita verovälttelyssä opastaneen brittiläisen HSBC-pankin johtaja nousi vilpillisesta toiminnastaan huolimatta maan kauppaministeriksi. Toivonkipinä näyttääkin tulevan USA:sta , jossa Obama on hiljattain budjettiesityksessään ehdottanut esittänyt veroja välttelevien yritysten sakottamista.
Myös Suomessa löytyy julkisen vallan ja finanssisektorin välisiä sidoksia. Finassivalvonnan toimistopäällikkö Markku Koposelta kysyttiin Suomen Kuvalehden haastattelussa (5/2015), pitäisikö pankkisalaisuutta keventää. Koponen vastasi, että ”salaisuus pysyy”. Sopii siis kysyä onko finanssivalvonta yhteiskunnan vai finanssimaailman renki.
Ruotsin uusi hallitus suitsii voitontavoittelevaa terveysbisnestä. Sama periaate pitäisi meilläkin omaksua. Täällähän paljastettiin jo muutama vuosi sitten yksityisten terveyspalveluyritysten, kuten Mehiläisen ja Attendon, yhteyksiä veroparatiiseihin. EU:n kilpailulainsäädännön alkuperämaaperiaate ei ole ylitsepääsemätön este veroparatiisien välttämiseksi. Lupaavin periaatteen kanssa yhteensopiva keino taistelussa veroparatiiseja vastaan on Isossa-Britanniassa kehitetyn ”reilun verotuksen standardin” räätälöinti Suomelle ja siten koko euro-alueelle sopivaan muotoon.
Toimivassa avoimessa demokratiassa kansalaisten kuuluisi olla tietoisia verokeinottelun ja poliittisten päätösten yhteyksistä aidosti poliittisia valintoja varten. Äänestäjien kannalta Suomi alkaa muistuttaa USA:ta. Tietoa on saatavilla sitä haluaville. Mutta jos vain prosentti äänestäjistä on tutustunut tilanteeseen sillä ei ole poliittista merkitystä vaaleissa. Suomen seuraavalle hallitukselle on siis tarjolla myönteisiä vaihtoehtoja velkaelvytykselle ja leikkauksille.

Kai Lindros
dosentti, Helsinki
Thomas Wallgren
dosentti, Helsinki