Kommunerna är viktiga både lokalt och globalt

Blogi – Blogg,Kirjoituksia – Texter

Vi är många som ogillar det när de globala skatteparadisföretagen tar över social- och hälsovården. Riktigt illa blir det om regeringen först trumfar igenom sociial- och hälsovårdsreformen (SOTE) och sedan handelsavtalet mellan EU och Kanada (CETA). Läs mera om SOTE+CETA i den debattartikel som jag skrev för HBL 14.2.2017.

Det pågår i Hbl tre till synes olika debatter, en om kommunalvalet, en annan om ”SOTE”, eller social och hälsovårdsreformen, och en tredje om CETA, handelsavtalet mellan EU och Kanada. Jan-Erik Andelin (HBL, ledare, 3.2.2017) och Bjarne Nitovuori (krönika 14.2.) påpekar att man inte nog kan understryka att kommunalvalet gäller de kommunala, lokala frågorna. Och de har rätt.

Men hur går det till när ensamma och olyckliga äldre arbetslösa i Vallgård eller Tölby inte får den vård de behöver? Och vad är orsaken när barnskyddet misslyckas i Pargas eller när ingen hjälp finns att få för den självmordsbenägna unga missbrukaren i Lovisa?

Svaret beror i allra högsta grad på sambanden mellan kommunerna, SOTE och CETA. Politiken idag är ”glokal”: den är lokal och global samtidigt.

En sak är alla överens om. För företag som verkar globalt har skattebetalning i praktiken blivit frivilligt. De största företagen betalar nästan ingen skatt alls eftersom de kan gömma sina vinster i så kallade skatteparadis.

Redan nu producerar skattesmitare som Attendo, Terveystalo och Mehiläinen en stor del av vår offentligt finansierade social- och hälsovoård. Vi ger alltså våra skattemedel åt dem, men de betalar inte skatt till våra kommuner och vår stat. Det här systemet är sjukt. Om vi inte stoppar skatteparadisen så kommer kommunerna att mista sin förmåga att upprätthålla fungerande skola och dagis och förebyggande hälsovård för alla. Och de planerade landskapen kommer inte att kunna ge hygglig social- och hälsovård åt alla.

Vad kan vi göra? Uppgivenhet har vi inte råd med. Inte heller med den falska förhoppningen att det någonstans finns en jättelik klubba som Någon Annan än vi själva, någon som är Stor och Stark, kan svinga mot företagsjättarna och skatteparadisen.

Bättre är att själv vara med om att stöda och driva på många åtgärder, på många plan. Viktigast just nu är att aktivera kommunerna och att stoppa CETA-avtalet.

EU förbjuder kommunerna att i sin upphandling bojkotta företag med kopplingar till skatteparadis. Men två åtgärder av global betydelse är idag möjliga för vilken finländska kommun som helst.

Kommunerna kan besluta att i sin upphandling, t ex inom barnskyddet, utesluta företag som inte ger exakt information om sin skattebetalning i alla länder. En mildare åtgärd är att göra motsvarande information till ett frivilligt åtagande i varje anbudstävling.

Den kommun som fattar beslut om det frivilliga åtagandet blir en internationell föregångare i strävan till ökad öppenhet. Den kommun som är ännu modigare och faktiskt vägrar ta emot anbud av företag som inte ger full insyn i dess skatteplanering blir sannolikt stämd av företagen. Domstolen blir då tvungen att avgöra vilken förpliktelse som är mera bindande: förpliktelsen att inte bryta mot EUs konkurrensregler som skyddar skatteparadisen eller förpliktelsen för en kommun att fatta ekonomiskt ansvarsfulla beslut. Rättegången skulle bli en mediatriller som alla kommuner i hela världen skulle dra lärdom av.

CETA avtalet har i HBL både kritiserats och försvarats. Detsamma gäller SOTE-reformen. Men ödessambandet mellan CETA och SOTE har inte blivit klart. En central del av regeringens SOTE förslag är att den offentliga sektorns social- och hälsovård måste bolagiseras. Därmed vill regeringen säkerställa konkurrens på lika villkor med privatägda bolag. Men konkurrensen blir inte rättvis. De billigaste anbuden kan de stora företag ge som inte betalar skatt. SOTE leder därför snabbt till att skatteparadisföretagen roffar åt sej det mesta av de skattemedel, som finansierar social- och hälsovård i Finland.

Vad har detta med CETA att göra? Svaret är dramatiskt. Om både SOTE och CETA godkänns kan ingen kommande finsk regering ta tillbaka SOTE reformen av följande skäl: Om regeringen upphäver SOTE kommer de globala företagen att ställa Finland till svars inför CETA domstolen. Den rättegången blir ingen triller för rättegången kan endast sluta på ett sätt. CETA domstolen kommer att konstatera att den finska staten har konfiskerat de kommande vinster som företag som investerat i Finland har rätt att efter SOTE reformen vänta sej. Bötesbeloppen kan bli svindlande. CETA plus SOTE är därför en dödskyss för kommunernas, landskapen och statens möjlighet att ta ansvar för den gemensamma välfärden.

Jag skriver detta dagen före omröstningen om CETA i europaparlamentet. Där blir det ett Ja, det vet alla folkrörelseaktiva redan. Men vi är ändå hoppfulla. Bland annat de franska och belgiska socialdemokraterna och många från vänstern och de gröna kommer att rösta mot avtalet. Det bådar gott för framtiden eftersom CETA inte kan träda i kraft om inte alla medlemsländer senare godkänner det.

Thomas Wallgren

Helsingfors