Kuka on Thomas? Vem är Thomas?

Katso Thomaksen videoesittely

”Kun ajattelen edustuksellista demokratiaa, ajattelen usein Thomas Wallgrenia. Hän uskoo demokratiaan niin paljon, että liittyi demareihin.” 

-Anu Silfverberg (HS 7.10.2010)

”Wallgren on umpivihreä.”

– Saska Saarikoski

Thomas Wallgren

Thomaksesta

Thomas on Helsingin yliopiston filosofian professori ja von Wright-Wittgenstein -arkiston johtaja.

Thomas kasvoi yhteiskunnalliseksi osallistujaksi 70- ja 80-lukujen taitteessa Koijärven suoran toiminnan liikkeessä, Helsingin musiikkitalo ”Lepakon” valtauksessa ja Prosenttiliikkeessä kehitysyhteistyön puolesta. Hän on toiminut mm. Suomen Pakolaisavun ja taidemuseo HAMin johtokunnan puheenjohtajana sekä Kepan ja Suomen Luonnonsuojeluliiton varapuheenjohtajana.

Thomas on sosialidemokraattien kaupunginvaltuutettu Helsingissä (vuodesta 2009) sekä Helsingin yliopiston ja Corporate Europe Observatoryn (Bryssel) hallituksen jäsen.

Hän on julkaissut mm kirjan ”Transformative Philosophy: Socrates, Wittgenstein, and the Democratic Spirit of Philosophy” ja tieteellisiä artikkeleita filosofian ja poliittisen teorian monilta eri aloilta. Thomas tutkii mielen filosofiaa, valistusta ja modernin teoriaa,. Hän johtaa Suomen Akatemian ”The Creation of Wittgenstein” tutkimusprojektia (2016-2020).

Thomaksella on avovaimo ja kolme lasta. Hän harrastaa luontoa, lintuja ja liikuntaa. Lyhyemmät matkat sujuvat kävellen tai pyöräillen, ajokorttia ei ole.

Om Thomas

Thomas är professor i filosofi och föreståndare för von Wright-Wittgenstein arkivet vid Helsingfors universitet.

Thomas var aktiv i miljö- och ulandsrörelsen redan under skoltiden. Under alternativrörelsens starka år kring 1980 var Thomas med i de direkta aktionerna för fågelsjön Koijärvi, i ockupationen av musikhuset ”Lepakko” i Helsingfors och i Procentrörelsen för utvecklingssamarbetet. Han är med i det internationella rådet för World Social Forum och i styrelsen för Corporate Europe Observatory. Thomas har varit viceordförande för Kepa och Finlands naturskyddsförbund och ordförande för Klockriketeatern, Rättvis skatt och Finlands Flyktinghjälp. Han är ledamot i socialdemokraternas fullmäktigegrupp i Helsingfors sedan 2009 och medlem av styrelsen för Helsingfors universitet.

Thomas har skrivit boken ”Transformative Philosophy: Socrates, Wittgenstein, and the Democratic Spirit of Philosophy.” (Lexington, USA, 2006) och talrika vetenskapliga artiklar i filosofi och samhällsteori samt medverkat i översättningen av Gandhis bok Hind Swaraj till lettiska, tjeckiska, finska och svenska. Thomas forskar i teorin om det moderna och medvetandefilosofi. Han leder forskningsprojekten ”The Creation of Wittgenstein” (Finlands Akademi 2016-2020) och ”Den okände von Wright” (Svenska Litteratursällskapet 2017-2019).

Thomas har en sambo och tre barn. På sin fritid ägnar han sig gärna åt friluftsliv, fåglar och fotboll. Han har inte körkort men gillar att cykla och att försöka bidra till en globalt rättvis omställning till en ny ekologiskt hållbar livsform.