Kolme pointtia illan valtuustokokoukseen

Kuva: Joneikifi cc 4.0

  1. Sörnäisten tunneli

On totta että ne meistä, jotka olemme olleet mukana valtuustoryhmässä pidempään, ovat voineet ottaa ennakoivasti kantaa Sörnäisten tunneliin ainakin vuodesta 2012 alkaen. Ryhmässä on kaiken aikaa ollut vastustusta hankkeelle, mutta en muista, onko kukaan meistä aikaisemmissa vaiheissa julkisesti kannantutut sen rakentamista. Sen muistan, että Vapaavuori yritti edellisten vaalien jälkeen saada tukemme ei-julkisisssa neuvotteluissa ja että emme lähteneet tähän kelkkaan. Ainakaan ei ole oikein antaa kuva, että ryhmämme olisi sitoutunut tunnelin rakentamiseen aiemmilla päätöksillä.

On minusta hienoa, että Timo Harakka on pyytänyt arkkitehti Olli Hakaselta selvityksen Sörnäisten tunnelin tarpeellisuudesta. Hakasen alustavien suunnitelmien mukaan tunneli on tarpeeton. ”Sekä metron, raitioteiden että bussien yhteydet turvataan paremmin ilman tunnelia. Ja mikä tärkeintä, jos päätös Nolla-Jokerista tehdään, se voidaan hyvin toteuttaa olemassa olevassa infrassa”, Harakka kirjoittaa blogissaan.

  1. Kansanäänestysaloite

Toivon, että SDP:n valtuustoryhmä muodostaisi kantansa Malmi-äänestykseen sellaisen harkinnan perusteella, joka on yleistettävissä.

Jos tämä aloite on meistä ärsyttävä, se ei voi olla syy vastustaa äänestyksen järjestämistä. Tai: mitä sanomme, jos valtuustolle tuodaan aloite esimerkiksi jostakin sellaisesta meille tärkeästä kasvatuksen tai sosiaaliturvan oikeudenmukaisuusasiasta, josta valtuuston enemmistö on vuodesta toiseen tehnyt meidän mielestämme vääriä päätöksiä? Onko aloite silloin hylättävä koska päätökset on jo tehty ja valtuuston enemmistö pitää aloitetta ärsyttävänä?

  1. Aloitteet maakellarista ja paikallisrahasta

Valtuustourani ehkä kaunein, tai erikoisin?, aloite – ”suuri maakellarialoite” – on tänään esityslistalla. Sen käsittely jäänee kuitenkin myöhempään kokoukseen. Kyseessä on ekofilosofiseen ja gandhilaiseen globalisaatioanalyysin perustuva pyrkimys tukea paikallista omavaraisuutta. Samalla tavoitteena on yhdistää työväenliikkeen ja uuden urbaanin aktivismin parhaita käytäntöjä. Aloitevastaus on palstaviljelyn osalta aika hyvä, mutta maakellariosuus jää turhan laihaksi. Ajattelen, että maakellariasian voisi ponsittaa, jotta saisimme sen pysymään asialistalla. -Utopiat ja haaveet eivät ole tärkein osa arjen politiikkaa, mutta niitäkin tarvitaan. Pienissä arjen askareissa yhteys suuriin toiveisiin voi olla hyvää sielunravintoa – jos ei nyt ihan liialliseen romantiikkaan mennä.

Tässä ehdotus ponneksi:

Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen valtuusto pyytää kaupunginhallitusta selvittämään kansalaisjärjestöjen ja yhdistysten kiinnostostusta edistää yhteiskäyttöisten maakellareiden rakentamista ja käyttöä Helsingissä.

Toinen samansuuntainen on omaehtoisuusaloitteeni paikallisrahasta, johon kaupunginhallitus on vastannut. Kyseessä on iso tulevaisuuden mahdollisuus, ehkä jopa välttämättömyys. Tässäkin olisi paikka ponnelle, esimerkiksi näin:

Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen valtuusto pyytää kaupunginhallitusta selvittämään vaihtoehtoisia menettelyjä siitä, miten Helsingin kaupunki voi seurata paikallisrahasta käytävää keskustelua ja osallistua siihen.

Kommentit

Jätä kommentti