Mitä jokaisen tulisi tietää ennen EU-vaaleja

Blogi – Blogg,Kirjoituksia – Texter,Yleinen

Ensinnäkin: Valitsemme kolmen linjan välillä

 

Perinteinen oikeisto haluaa jatkaa EU:n nykyistä politiikkaa, joka on johtanut eurokriisiin, Etelä-Euroopan yli 50 prosentin nuorisotyöttömyyteen ja pankkien valtaviin voittoihin.

 

Populistinen oikeisto haluaa sääntelemätöntä vapaakauppaa. Se ajaa siis talouspolitiikassa perinteisen oikeiston ohi oikealta. Lisäksi sen yleisesti tiedossa oleva ongelma on liikkeen rasistinen siipi.

 

Perinteinen vasemmisto ajaa sosiaalisen vastuun Eurooppaa. Perinteisellä vasemmistolla tarkoitan tässä sitä, mitä Yhdysvalloissa sanotaan vasemmistoksi. Nimike kattaa koko poliittisen kenttämme sosiaaliberaaleista vasemmistoliiton vasempaan laitaan.

 

 

Toiseksi: Perinteinen oikeisto on radikalisoitunut

 

Euroopan unioni on muuttanut suomalaista ja pohjoismaista oikeistoa. Aiemmin kokoomuksen, keskustan ja RKP:n käytännön politiikassa suosittiin hyvinvointivaltiota. Linja oli sosiaalinen liberalismi. Euroopan unionin oloissa pohjoismainen perinteinen oikeisto on muuttunut markkinaradikalismin suuntaan. Ratkaisuja haetaan markkinavoimien kautta eikä julkisen ohjauksen kautta. Samalla eriarvoisuus hyväksytään yhä laajemmin.

 

Kolmanneksi: Vasemmiston ohjelma ei ole realistinen

 

Eurokriisistä huolimatta perinteisen vasemmiston kannatus ei ole nousemassa yli 50 prosentin. Miksi?

Ilmeisesti vasemmiston poliittiset ehdotukset eivät ole enemmistön silmissä houkuttelevia tai vakuuttavia. On ihmisiä, jotka uskovat, että perinteisen oikeiston EU:ssa harjoittama vyönkiristyspolitiikka on ”ainoa vastuullinen” linja talouspolitiikassa.

Vasemmiston nousua on estämässä toinenkin syy: vasemmiston ehdotukset eivät tunnu riittävän uskottavilta.

Vasemmiston EU-ohjelmien ydin ei eroa sen viime vuosien globalisaatiopoliittisen ajattelun ytimestä. Siinä ajatellaan, että meillä on vaikeasti hallittavia globaaleja ongelmia, kuten esimerkkeinä finanssikriisi ja ilmastonmuutos. Ratkaisuksi tarjotaan ylikansallista poliittista hallintaa.

Vasemmiston keskeisiä ohjelmakohtia näissä vaaleissa ovat mm. EU:n nuorisotakuu, elvyttävä ja ekologinen työllisyyspaketti, EU-tasoinen perusturva ja minimipalkka, veroparatiisien sulkeminen, finanssialan vero ja hiilivero, TTIP-sopimuksen demokraattiset ehdot, sekä Euroopan keskuspankin poliittinen ohjaus ja mandaatin muuttaminen. Nämä ovat hyviä ratkaisuja. Miksi vasemmisto ei kuitenkaan yllä suureen enemmistöön Euroopan parlamentissa?

– Vaikka ehdotukset ovat talouspoliittisesti realistisia, ovat ne poliittisesti epärealistisia. Monet niistä edellyttävät EU:n peruskirjan muuttamista liittovaltion suuntaan. Muutos vaatii kuitenkin kaikkien EU-maiden hyväksynnän.

Ihmiset aavistavat, että muutokset ovat vain vaikeasti toteutettavissa. Siksi moni äänestää epätoivossaan populisteja tai jättää kokonaan äänestämättä.

 

Ratkaisuksi:Riippuvuuden purkaminen on hyvä tie

 

Vasemmisto voi nousta uuteen kukoistukseen jos se ymmärtää, että ylikansallisten voimien aiheuttamiin ongelmiin pitää vastata uudella strategialla.

Ylikansallinen poliittinen sääntely ei voi menestyä, ellei sen rinnalle tuoda samalla entistä vahvemmin toista strategiaa. Sen johtava idea on riippuvuuden purkaminen.

Olemme päivittäin hyvin riippuvaisia maailmanlaajuisen kilpailun fossiilitaloudesta, joka aiheutti eurokriisin, ja joka on viemässä planeetan ilmastokaaokseen. Kun EU:n demokratiavaje jatkuu ja muidenkin uusien poliittisten välineiden kehittäminen takkuilee, tarvitaan rinnalle muuta. Tarvitaan maailmaa, jossa riippuvuutemme niistä voimista, joita emme hallitse, vähenee.

Annan vain kaksi esimerkkiä tarpeellisista askelista ja niiden hyvistä seurauksista. Mitä enemmän siirrymme hajakeskitettyyn energiatuotantoon ja pienemmän energiankulutuksen elämänmuotoon, sitä pienempi on fossiilitalouden toimijoiden (esim. Shell-yhtiö, Venäjä) valta. Mitä enemmän boikotoimme veroparatiisiyhtiöitä, sitä paremmin voimme suojata hyvinvointivaltiota niiden aiheuttamilta ongelmilta.

Tarvitaan siis ”glokalisaatiota”, mittakaavamuutosta ja paikallista omaehtoisuutta globaalin vastuun edistämiseksi.

 

Joten: Näin teemme sen

 

Glokalisaation toteuttamiseksi lisätään vasemmiston ohjelmaan mm seuraavaa:

1. Säädetään laki ja laaditaan muutosohjelma energiakäytön vähentämisestä.

2. Vähennetään kansainvälisen kaupan osuutta taloudellisessa vaihdannassa.

3. Kehitetään aikapankkeja ja monia muita paikallista omaehtoisuutta, talouden vakautta ja yhteisöllisyyttä lisääviä toimintamuotoja.

4. Tuetaan maattomien maatyöläisten ja pienviljelijöiden asemaa kaikkialla maailmassa.

5. Kaikissa EU-maissa järjestetään kansanäänestys niistä ehdoista, joilla maa jatkaa euron ja Euroopan unionin jäsenenä, jos ollenkaan.