Mera Norden, mindre EU

Blogi – Blogg,Kirjoituksia – Texter,Yleinen

Många talar idag vackert om EU:s idé, om fredsprojektet mm. Och så säger de att EU kan bli bättre genom att vi lättar på de många reglerna från Bryssel. Flera partier går till val med det temat. Det kan låta bra men är tyvärr en eftergift åt populismen. Det är inte reglerna i sig som är problemet. Problemet är vilka reglerna är.

 

EU har regler som gör att vi förlorar hundratals miljarder euro varje år till skatteparadis. Pengar som vi skulle behöva för att ta hand om varandra. EU har regler som gör det svårt att byta riktning i klimatpolitiken. De reglerna behöver vi ändra. Men det är inte lätt.

 

Ett problem är den överdrivna tron på den ”fria” marknadens goda kraft. Men det allra djupaste problemet är att demokratin inte hänger med. Mikael Kosk har rätt när han i HBL:s ledare 12.5. skriver att ”de stora strukturfrågorna rör sig i en sfär ovanför väljarnas huvuden.” Om väljarna inte förstår politiken kan de inte rösta förnuftigt. Då blir demokratin ett tomt skal.

 

EU har vuxit många över huvudet. Vi borde ta några steg tillbaka. För oss i Finland finns en bättre väg. Vi kan välja att satsa mera än förr på nordiskt samarbete och på lokal självtillit och mindre på EU och globalisering. Det är bättre för oss. Det är också bättre för vår strävan till globalt ansvar.

 

Thomas Wallgren

Filosof, kandidat i EU-valet för SDP

 

Texten publicerades i Hufvudstadsbladet 17.5.2014