Wallgrenin puhe puoluekokouksessa

Blogi – Blogg,Kirjoituksia – Texter,Yleinen

Kolmen (ja puolen) minuutin puhe

SDP:n puoluekokous 10.5.2014

Hyvät toverit, bästa kamrater,

Lempilapseni on veroparatiisit – niiden vastaisessa työssä olen ollut ahkerasti mukana monta vuotta. Täällä haluan kuitenkin puhua vielä isommista asioista.

Maailman ja Euroopan poltiikkaa tehdään kahden kriisin varjossa. Talousjärjestelmän sekä ilmaston ja ympäristön kriisin varjossa. Asia voidaan tiivistää yhteen käsitteeseen. Haasteenamme on fossiilitalouden kriisi.

Miten Eurooppa vastaa kriisiin? EU-vaaleissa otanmme mittaa tästä asiasta. Tarjolla on kolme selkeää vastausta.

Yksi on perinteisen oikeiston linja. Perinteinen oikeisto voi näyttää monen silmissä tutulta ja turvalliselta. Todellisuudessa se on muuttunut kymmenessä vuodessa kovasti: se on radikalisoitunut markkinaliberalismin suuntaan. Tuloksena on eurokriisi.

Perinteisen oikeiston aiheuttamaan kaaokseen osa eurooppalaisista on reagoinut kannattamalla populismia. Populistisen oikeiston näkyvä ongelma on rasismi. Yllättävämpi ongelma populismissa on populististen puolueiden talouspoliittinen linjavalinta. Esimerkiksi perussuomalaiset ajavat nykyään Ison-Britannian konservatiivien rinnalla sääntelemättömän vapaakaupan markkinafundamentalismia.

Euroopan tasa-arvolle ja turvallisuudelle populistisen oikeiston politiikka on vielä vaarallisempi kuin perinteisen oikeiston politiikka. Myös tästä syystä on tärkeää, että Euroopan kolmas linja — sosiaalisen vastuun politiikka — voittaa kevään vaalit.

Mutta toverit: Mitä teemme kun olemme voittaneet vaalit? Kun tehtävänä on talous- ja ilmastokriisin voittaminen ja fossiilitaloudesta irrottautuminen tarvitsemme ekologisen rakennemuutoksen. Tarvitsemme siksi globalisaation parempaa poliittista hallintaa. Tämän me olemme kuulleet usein. Siitä asiasta meidän on helppoa — ehkä liian helppoa — olla samaa mieltä. Helposta iskulauseesta ei kuitenkaan ole ollut helppoa siirtyä tulokselliseen politiikkaan.

Esitän, että tähän saakka olemme globalisaatiopolitiikassa ja EU-politiikassa liiaksi luottaneet oikeiston johdolla rakennettuihin epädemokraattisiin instituutioihin, kuten esimerkiksi Euuropan keskuspankkiin ja EU:n komissioon. Esitän siksi teille harkittavaksi, että globaalihallinan projektissamme meidän kannattaa panostaa jatkossa entistä enemmän kolmeen asiaan: demokratiaan, riippuvuuden vähentämiseen ja teknologiapolitiikkaan.

Ensimmäinen toimintalinja on siis demokratia. Jutta Urpilainen mainitsi täällä tänään kansanäänestyksen NATOsta. Kansanäänestyksiä pitäisi olla muistakin asioista. Tärkein muu asia on Eurooppa-politiikka. Euroopan Unioni ei voi onnistua ilman kansalaistensa tukea. Tuen varmistamiseksi kaikissa EU-maissa tulisi järjestää kansanäänestys maan EU-jäsenehdoista.

Tuloksena meillä voisi olla pohjoismaisen yhteistyön syventäminen ja EU-siteen löyhentäminen. Minulle tämä sopii.

Miksi tulos sopii minulle? Se sopii siksi, että arvioni mukaan tulevaisuuden tasa-avon ja ympäristövastuun politiikan ehtona on etäisyyden ottaminen ja riippuvuuden katkaiseminen globaalien markkinavoimien liiaksi hallitsemaan fossiillitalouteen. Glokalisaatio — paikallisen omaehtoisuuden vahvistaminen jotta globaali vastuu ja yhteinen hyvinvointi voidaan toteuttaa — on tulevaisuuden sosiaalidemokratian Iso Juttu.

Mieleni tekisi siirtyä tästä vielä isompaan aiheeseen, tarpeeseen politisoida tekniikka ja teknologiapolitiikka. Mutta puhutaan siitä lisää joskus toiste. Ensin voitetaan EU-vaalit.

Thomas Wallgren
Puoluekokousedustaja, Hki, Finlands svenska socialdemokrater.