Aloite globaalin vastuun strategian päivittämisestä

Thomas Wallgren, Mia Haglund, Leo Stranius, Eva Biaudet ja Katju Aro esittävät yhteisessä aloitteessaan, että Helsinki päivittäisi vuonna 2013 hyväksymänsä globaalin vastuun strategian. Alla oleva aloite jätettiin valtuustolle 3.3.

Talousarvioaloite

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi v. 2013 ehkä ensimmäisenä kaupunkina maailmassa kokonaisvaltaisen globaalin vastuun strategian.

Osa strategian suosituksista on pantu toimeen. Tarve globaalin vastuun yhä kokonaisvaltaisemmalle toteuttamiselle paikallisesti on kuitenkin edelleen kasvanut ilmastokriisin syventyessä, pandemian takia ja muista syistä. Jotta Helsinki voi edeelleen synnyttää toivoa ja luoda uutta ”glokaalin” politiikan kansainvälisenä uranuurtajana valtuuston on aika päivittää kaupungin globaalin vastuun strategia ja ryhtyä uusiin, entistä kunnianhimopisempiin ja laaja-alaisempiin toimiin.

Tätä tavoitetta silmälläpitäen esitämme, että kaupunki varaa vuoden talousarviossa sopivilta momenteilta taloudellisia resursseja seuraaville toimenpiteille:

Selvitys suomalaisten kansalaisjärjestöjen ehdotuksista Helsingin globaalin vastuun edistämisestä. Tilataan myöhemmin tarkennettavalla tavalla järjestöiltä: 100 000 euroa.

Kansalaisjärjestöjen selvityksen vastaanotto kansalaisjärjestöjen edustajien ja valtuutettujen yhteisessä workshopissa (2 päivää, n. 40 osallistujaa): 20 000 euroa.

Ecologists at Risk turvaresidenssitoiminan käynnistäminen. (Tominnalle voi hakea mallia kaupungin nykyisestä taiteilijoiden turvaresidenssitoiminnasta (Safe Haven / Artists at Risk ) : 100 000 euroa.

YHTEENSÄ: 220 000 euroa.

Kommentit

Jätä kommentti