Om Helsingfors budget för 2022

Kuva: Nemo_bis cc 3.0

Fullmäktigegrupperna har alltså kommit överens om Helsingfors budget för 2022.

Det kunde vara värre. Hos oss ställer högern, med Samlingspartiet i spetsen, relativt väl upp för att motarbeta segregation, försvara naturvärden och jämlikhet i utbildningen och för hållbarhet. Det skapar basen för en överenskommelse med fullmäktiges röd-gröna och socialliberala majoritet.

På minussidan noterar jag framförallt att högern drev igenom en tvingskruv iom att välfärdspolitiken fortfarande är undeställd ett mekaniskt sparkrav. Det kallas produktivitetsmål och leder till fortsatt kräftgång inom social- och hälsvård och dagis. Målet är förstås att skapa efterfrågan på privata tjänster och profit för skatteparadisföretagen.

Det andra beska pillret för oss är investeringsbudgeten. Här finns en tyngdpunkt på tung infrastruktur medan decentaliserade satsningar på motion, kultur och demokratiutrymmen och skyddet av gamla byggnader och miljövärden är svårare att förverkliga. Sörnästunneln tycks dela sossarna men kan omöjligt få stöd av en miljöaktivist av min kaliber. Tänk så mycket fint vi kan göra med de pengarna om vi nu helt enkelt glömmer tunneln.

Processen för budgetberedningen har väckt debatt. Det är alldeles klart att vi i framtiden behöver mera öppenhet och möjligheter till kritik och diskussion i ett tidigt skede än vad som nu var möjligt.

Kommentit

Jätä kommentti