Wallgrenin kommenttipuheenvuoro eettisestä markkinataloudesta

Blogi – Blogg,Kirjoituksia – Texter,Yleinen

Filosofian dosentti Thomas Wallgren esitti kommenttipuheenvuoron SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilaisen alustukseen ”Eettinen markkinatalous” -seminaarissa Vaasan yliopistossa 24.2.2014.

 

Thomas Wallgrenin kommenttipuheenvuoro

 

1. Miksi eettinen markkinatalous on pohjoismaisen sosialidemokratian kestävä brändi?

 – Menestyvän pohjoismaisen mallin ytimessä on poliittisen ohjauksen ja hintamekanismin tasapaino

 

 

2. Eettinen markkinatalous ja uudistuva sosialidemokratia (1)

Jutta Urpilainen: Taloudellinen kestävyys on vain yksi osa. Tarvitaan myös ekologista ja sosiaalista vastuuta. . . . Eettisyys tarkoittaa myös kohtuullisia työehtoja [ja] tarkoittaa myös harmaan talouden torjumista, jossa sosialidemokraatit ovat aloittaneet täysin uuden vaiheen. Tarvitsemme kansainvälistä yhteistyötä veroparatiisien sulkemiseksi.”
– Kommentit

 

 

3. Eettinen markkinatalous ja uudistuva sosialidemokratia (2)

 Lauri Ihalainen: ”poliittisen työväenliikkeen ja ammattiyhdistysliikkeen merkitys korostuu, jos haluamme tosissaan . . .rakentaa finanssikriisin jälkeistä terveemmän markkinatalouden maailmaa, jota luonnehtii kohtuullisuus, vastuu ja oikeudenmukaisuus.”
– kommentit

  

 

4. Miksi eettinen markkinatalous ei yksin riitä?

Havainto 1: Globalisaation vaikeus.

* Talouden integraatio sitoo meidät riippuvuuksiin, joita emme ymmärrä.

 

 

5. Miksi eettinen markkinatalous ei riitä?

Havainto 2:

* Ilmastonmuutos ja CSR:n vaikeus.

* Etiikkaan tarvitaan politiikkaa

 

 

6. Miksi eettinen markkinatalous ei riitä?

Havainto 3:

* ”Vapaakauppa” on usein markkinoiden diktatuuria

* Kaupan vapauden tulee olla alisteinen ihmisten oikeuksille ja ympäristövastuulle

 

 

7. Eettisen markkinatalouden rajat

Ensimmäinen filosofinen havainto

– kohtuuden ihanne murskautuu kun raha tekee vauraudesta rajatonta

 

 

8. Eettisen markkinatalouden rajat

Toinen filosofinen havainto

– raha on välinpitämättömyyttä suhteessamme maailmaan ja toisiimme.

– Eeettinen markkinatalous on taloutta jossa rahan merkitys on nykyistä pienempi

 

 

9. Eettisen markkinatalouden rajat

Kolmas filosofinen havainto

* Talouspuhe on puhetta välineistä.

* Aikamme suuria kysymyksiä ovat kysymykset tavoitteista, ihmisen hyvästä,

* Mitä on hyvinvointi?