Veroparatiisiongelmat eivät ratkea päivittelemällä vaan toimenpiteillä

Blogi – Blogg,Kirjoituksia – Texter

Ylen uutinen toistaa tänään tutkijoiden vuonna 2017 julkaiseman arvion, jonka mukaan veroparatiisikikkailusta aiheutuu pelkästään Suomelle vuosittain lähes 800 miljoonan euron veromenetykset. Artikkelissa kerrotan myös aivan oikein, ettei siinä ”mainittujen suomalaisten toimintaan Luxemburgissa . . . liity epäilyjä väärinkäytöksistä.”

On aivan selvää, ettei laillinenkaan veroparatiisitalous sovi lainkaan yhteen suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan, globaalin solidaarisuuden ja ilmastovastuun kanssa.

Vähemmän ilmeistä on, miten ongelmat voidaan ratkaista.

Moni peräänkuuluttaa globaalia sääntelyä ja EU:n toimia. Niin minäkin. Yllättävän monelta on jäänyt ymmärtämättä, että ongelma vaatii konkreettisia toimia kaikilla muillakin tasoilla: kodeissa, kunnissa ja valtioiden tasolla. Esimerkiksi Helsingin kaupunginvaltuuston äänestyksissä SDP:n (osin juuri minun) johdolla tehdyille aloitteille ei ole tällä valtuustokaudella aina saatu enemmistön kannatusta.

Äänestystulokset ihmetyttävät. Olenko liian optimistinen, jos minusta on vaikeaa kuvitella, että kesäkuussa valittava valtuusto olisi veroparatiisiasiassa yhtä ponneton kuin nykyinen.