Skatteparadisfria kommuner bildar internationellt nätverk

Blogi – Blogg,Kirjoituksia – Texter,Yleinen

Lokalpolitiker i Sverige, Norge, Finland och Frankrike tar nu initiativ till ett upprop för skatteparadisfria kommuner och regioner: www.taxhavenfree.org. Samtidigt lanseras i Storbritannien Fair Tax Mark för företag och banker som vill visa att de betalar en rättvis skatt: www.fairtaxmark.net.

Det blir allt svårare att garantera medborgarna en god välfärd när skattepengarna inte räcker till. Skatteflykten har blivit ett växande problem, i synnerhet genom att multinationella företag systematiskt utnyttjar kryphål i lagen i syfte att föra över sina vinster obeskattade till skatteparadis.

EU-länderna förlorar årligen 1000 miljarder euro på skatteflykt, mer än vad samtliga EU-länder satsar på sjukvård. Skatteparadisen utgör idag ett svart hål i den globala ekonomin. Enligt James S. Henry från Tax Justice Network göms 21-32 000 miljarder dollar i skatteparadisen. Om de summorna beskattats rättvist hade det funnits gott om resurser till vår gemensamma välfärd, till internationell solidaritet och till klimatsatsningar.

Ansvaret för att ta itu med skatteflykten vilar främst på politiker verksamma på nationell och internationell nivå, men i väntan på ett internationellt regelverk, kan lokalpolitiker ta sitt ansvar för att medborgarnas skattepengar inte ska gå till företag, banker eller fonder som utnyttjar skatteparadis för skatteflykt. Till exempel genom att återta verksamhet i kommunal regi eller genom att ställa krav på land-för-land-rapportering av banker och av företag som lägger anbud i den offentliga upphandlingen. Land-för-land-rapportering skulle synliggöra om anbudsgivarna betalat en rättvis skatt i varje land där de är verksamma.

Sedan 2010 har franska regioner börjat agera mot skatteflykt genom att kräva transparens av bankerna som de samarbetar med. I Sverige, Norge och Finland tar kommuner initiativ för ökad transparens och ansvarsfull skattepraxis i sin offentliga upphandling. Nu bildar ”skatteparadisfria” kommuner och regioner ett internationellt nätverk.

Några av initiativtagarna till uppropet motiverar sitt engagemang så här:

– Jag tycker att det är djupt omoraliskt att skattefinansierade verksamheter försöker trolla bort vinst för att slippa att betala skatt. Om vi stoppar skatteflykten kommer vi att kunna satsa mer pengar på kvalité i välfärden. Carina Nilsson, kommunalråd (S) i Malmö

 • Det måste vara vårt ansvar som politiker på alla nivåer att se till att varje skattekrona används till vår gemensamma välfärd och inte försvinner iväg till skatteparadis. Bertil Dahl, kommunalråd (V) i Kalmar

  Alla människor förstår att vi inte kan bevara den gemensamma välfärden om våra skattemedel går till företag som inte själva ärligt betalar skatt. Kampen mot skatteparadisen måste vi helt enkelt vinna. Just nu ser det ganska ljust ut. Mobiliseringen har bara börjat och i Finland har vi god vind i seglen med initiativ i många kommuner. – Thomas Wallgren, fullmäktigeledamot, (S) i Helsingfors.

  – ” Det är de lokala kommunerna som bär största ansvaret för ordning av välfärdstjänsterna och detta via skattefinansiering. Därför bör också kommunerna vara aktiva i kampen mot skatteflykten” – Johannes Hirvaskoski, fullmäktigeledamot, (c) i Vanda.

  – Det er snakk om en konkurransevridende struktur få kjenner omfanget av. Skatteparadiser er ødeleggende for ærlige aktører, og rammer hardest fattige land, men også deg og meg. Skandinaviske, og ikke minst u-land, hadde fått bedre infrastruktur, helse- og  utdanningstilbud. Bistand blir overflødig om vi avskaffer denne konstruerte svindelen. Lars Giæver, kommunestyrerepresentant, Miljøpartiet De Grønne i Lillehammer kommune

  – Skatteparadis er organisert og legelisert skattesvindel og fører til at det blir mindre velferdsgoder til allminnelige folk. De underbygger en parasittisk rovkapitalisme som stjeler fra fellesskapet, jorden og fremtidige generasjoner. Øyvind Solum, kommunestyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Nesodden kommune

  – Skatteparadis er i realiteten legalisert kriminalitet. Her kan man unndra store formuer fra beskatning, samtskjule overskudd fra kriminalitet. Hvis vi skal lykkes med å bevare velferdssamfunnene våre og bekjempe verdens fattigdom er vi nødt til å bli kvitt skatteparadisene. Even Gran, kommunestyrerepresentant for Sosialistisk Venstreparti i Horten kommune

  Upprop för skatteparadisfria kommuner och regioner lanseras i samband med konferensen Välfärd och framtid den 15 mars på ABF-huset i Stockholm, närmare bestämt på seminariet Tax Haven Free City! kl 14.30-16.00. På seminariet medverkar kommunalrådet Carina Nilsson, Mathilde Dupré från den franska skatteparadiskampanjen och Leonie Nimmo från Ethical Consumer som lanserat Fair Tax Mark. Programmet för konferensen bifogas.