Skatteparadisen och välfärdsstaten ryms inte på samma planet

Blogi – Blogg,Kirjoituksia – Texter,Yleinen

En fungerande demokrati bygger på förtroende mellan väljare och folkvalda. Medborgarna förväntar sig att politikerna ser till folkflertalets bästa och i gengäld bidrar medborgarna till att upprätthålla samhällskontraktet genom att betala skatt efter förmåga till vår gemensamma välfärd, infrastruktur och rättsväsende.

 

När finanskrisen var ett faktum valde politikerna att använda medborgarnas skattepengar för att rädda det globala finanssystemet. Det var kanske nödvändigt, men idag står Europa inför en ny kris som också kräver en lösning. En kris som i allra högsta grad påverkar medborgarnas liv. Miljontals människor far illa i Europa idag. Var fjärde EU-medborgare lever i fattigdom eller i riskzonen till fattigdom. Oron gnager i allt fler medborgare när de ser hur sjukvården, skolorna, äldreomsorgen, kollektivtrafiken och hela det sociala skyddsnätet krackelerar, eftersom det saknas skattepengar. Kommuner, regioner och nationer tvingas genomföra smärtsamma nedskärningar i välfärden.

 

Samtidigt svämmar skatteparadisen över av pengar. Vi kan se en växande trend av nolltaxerare som helt enkelt har bestämt sig för att inte betala skatt. De har bestämt sig för att bryta samhällskontraktet. EU-länderna förlorar årligen 1000 miljarder euro på grund av skatteflykt. Det är mer än vad samtliga EU-länder satsar på sjukvård. Med andra ord hade det funnits gott om resurser till välfärden – om alla hade betalat en rättvis skatt.

 

Den omfattande skatteflykten drabbar inte ”bara” EU:s medborgare. Skatteflykten från fattiga länder är betydligt större än vad de får i bistånd. Inte heller de stora multinationella amerikanska bolagen är intresserade av att bidra till samhällsnyttan i USA – eller i något annat land. Liksom andra skattefifflare har de satt i system att manipulera sin bokföring, så att vinsterna kan hämtas ut obeskattade i skatteparadis.

Det är vårt ansvar som folkvalda politiker att se till att samhällskontraktet återupprättas. Närmare bestämt att vi får till stånd ett hållbart skattesystem som kan säkerställa finansieringen av välfärden. Om vi inte lyckas visa att vi verkar för folkflertalets bästa, bryts förtroendet och ytterst hotas demokratin.

 

Frågan om skatteflykt via skatteparadis har tack vare påtryckningar från aktiva medborgare kommit på dagordningen i EU och andra internationella organ, men effektiva överenskommelser mot skatteflykt saknas fortfarande. Därför vill vi göra vad vi kan för att medborgarnas skattepengar inte ska gå till företag, banker eller fonder som deltar i skattefusket. Till exempel genom att återta verksamhet i kommunal regi eller genom att ställa krav på land-för-land-rapportering av banker och av företag som lägger anbud i den offentliga upphandlingen. En sådan redovisning kan synliggöra om anbudsgivarna betalat en rättvis skatt i varje land de är verksamma i.

 

Kommuner som i offentlig upphandling kräver att anbudsgivare inte får utnyttja skatteparadis anser att det är i enlighet med lagens intentioner om god affärsetik, transparens och likabehandling. Vi företräder hederliga medborgares och hederliga företagares rättigheter. Ändå ifrågasätts om dessa åtgärder är i enlighet med gällande nationella lagar och EU:s direktiv om upphandling. Det behövs med andra ord ett förtydligande i lagstiftningen.

 

Om vi ska ha en möjlighet att återupprätta samhällskontraktet krävs att politiker på alla nivåer samverkar. Därför uppmanar vi såväl nationella politiker som EU-parlamentariker att aktivt driva på för ett regelverk som effektivt förhindrar skatteflykt.

 

Tidigare i år förtydligade EU att sociala krav och krav på miljöhänsyn ska ställas i offentlig upphandling. Det är utmärkt. Nu ser vi fram emot att EU aktivt stödjer skatte-etiska krav i upphandlingen.

EU har tagit ett första steg vad gäller krav på land-för-land-rapportering i begränsad omfattning. Det redskapet behöver vässas och självklart ska det gälla för alla branscher.

Andra nödvändiga åtgärder är att upprätta offentliga register över företagens verkliga ägare (inklusive truster, privata stiftelser och skuggföretag) och ett globalt avtal om automatiskt informationsutbyte mellan skattemyndigheter.

 

Skattefusket gynnas av sekretess och av staternas destruktiva skattekonkurrens. I stället behövs öppenhet och samverkan. Det är ohållbart att världens länder tävlar om hur mycket de kan sänka skatterna. Det leder till ett ”race to the bottom” som alla förlorar på.

 

Världens länder har all anledning att träna på samverkan med tanke på vårt ansvar inför kommande generationer. Kommer de att få tillgång till en hållbar välfärd, till en hållbar planet?

Gemensamma problem kräver gemensamma lösningar.

 

Thomas Wallgren, SDP, stadsfullmäktigeledamot i Helsingfors, EU-kandidat

Johannes Hirvaskoski, Centern, stadsfullmäktigeledamot  i Vanda

Carina Nilsson, Socialdemokraterna, kommunalråd i Malmö

Bertil Dahl, Vänsterpartiet, kommunalråd i Kalmar

Ingegerd Akselsson Le Douaron , Miljöpartiet, kommunfullmäktigeledamot i Stockholm

Yildiz Akdogan, ordförande för Socialdemokraterna i Köpenhamn

Lars Kjelkenes Giæver, Miljöpartiet, kommunstyrelseledamot i Lillehammer

 

Initiativtagare till ”Upprop för skatteparadisfria kommuner och regioner” www.taxhavenfree.org