Paradiset är nära

Blogi – Blogg,Kirjoituksia – Texter,Yleinen

Flickan som ser sin älskade komma till deras första möte. Pappan som bär sitt barn till graven. Den nyfödda som ligger på mammas bröst. Sorgen, kärleken, födelsen och döden. Inför livets stora mysterier är vi jämlika. Det är kärnan i den svårfattliga idén om alla människors gemensamma och oantastliga människovärde.

 

Den klokaste kan missta sej och bli rättad av den oerfarna och mindre kloka. Det är kärnan i den sokratiska synen på det fria samtalets och sanningens kraft.

 

I paradiset är politiken demokratisk. Människor med samma, oantastliga människovärde delar liv på basen av den sanning som växer fram i samtalet.

Det har tagit mänskligheten tusentals år att småningom i allt flera länder införa allmän och lika rösträtt. Det är en osannolik och sårbar institution.

 

Är vår demokrati verklig? Den som åtminstone en gång i sitt liv inför ett val har stått på ett torg och delat ut flygblad vet att paradiset ibland är nära oss. För där, på torget, i gathörnet, bär varje medborgare på lika mycket makt. Där är också det samtal hela tiden möjligt där vi alla kan lära oss något av dem vi aldrig trodde att vi hade någonting att lära oss av. Otroligt, men sant.

 

Thomas Wallgren

Filosof, kandidat i EU-valet för Finlands svenska socialdemokrater.

Texten publicerades i Hufvudstadsbladet 23.05.2014