Robotarna bör inte ersätta människor i vården

Blogi – Blogg,Kirjoituksia – Texter

Många är överens om att vi måste stoppa social- och hälsovårdsreformen. Det är bra. Men om vi skall ha bra vård och skola i framtiden finns faktiskt en annan fråga som är ännu viktigare. Det är robotiseringen.

Det nya med dagens robotar är att de kommer in i stället för människor i mellanmänskliga relationer. Redan nu använder i Helsingfors vissa vårdenheter för äldre sälroboten ”Paro” som vänligt sällskap. I koreanska skolor tränger robotarna ut lärare. Det är bråttom att tänka efter var vi vill ha robotarna och var vi kanske inte vill ha dem.

Jag föreslog 25.3.2015 att Helsingfors utvecklar en strategi för ansvarsfull robotisering och inte ersätter människor med robotar i vården. Mitt förslag röstades efter en lång debatt ner. Bl a de grönas Osmo Soininvaara röstade mot, med ett intressant argument. Han ville gärna vara med om att utreda effekterna av robotisering, men bara om vi endast utreder positiva effekter! Jag arbetar för att vi också utreder och värjer oss mot negativ robotisering.

Thomas Wallgren 

Hufvudstadsbladet 5.4.2017