Pressmeddelande: Socialdemokraterna i H:fors om budgeten 2013

Blogi – Blogg,Yleinen

Socialdemokraterna i H:fors kräver betydande ändringar i stadsdirekör Jussi Pajunens budgetförslag 2013.

Budgetförslaget är underdimensionerat med hänsyn till befolkningsprognoserna. När antalet barn och äldre stiger måste det också synas som växande utgifter i socialbudgeten konstatera gruppordförande Jorma Bergholm.

Stadens har också mycket stora utmaningar i hälsovården. Staden har inte uppnått vårt mål att tydligt minska klyftorna i hälsa mellan olika samhållsgrupper. Vi kräver att hälsocentralsbesöken blir avgiftsfria. Det här gynnar just de grupper vars hälsa är sämst,” konstaterar socialdemokraterna viceordförande Thomas Wallgren.

En underdimensionering av anslagen för social- och hälsovård leder till ökad efterfrågan på privata tjänster. ”Det är bra för företag med kopplingar till skatteparadis men står i strid med fullmäktiges nya linje att motarbeta skatteparadisen konstaterar” Wallgren.

”En viktig tyngdpunkt för oss i budgetförhandlingarha blir att rädda sjukhjusverksamheten och att stärka livskraften i förorterna. Vi vill att staden satsar bl.a. på bibilioteken i Mellungsbacka pch Månsas och på Viks ungdomsgård” säger socialdemokraternas stadsstyrelse representant Osku Pajamäki.

Bergholm och Wallgren betonar att socialdemokraternas budgetlinje är extremt realistisk. ”Helsingfors ekonomi är mycket stark och vår verksamhetsbudget har haft en positiv balans i flera år. I det gällande konjunkturläget och med dagens räntesitutation är det förnuftigt att göra socialt och ekologisk hållbara investeringar i vår växande stad” betonar Wallgren.

Tillägssupplysningar
Jorma Bergholm, gruppordförande för socialdemokraternas fullmäktigegrupp, tel.. 050 52 52 581.
Thomas Wallgren, viceordförande för socialdemokraternas fullmäktigegrupp, 050 4154808
Osku Pajamäki, p. 050 55 55 245.