Valtillfälle för de svenskspråkiga kandidaterna / Ruotsinkielisten ehdokkaiden vaalitilaisuus

Tapahtumat,Yleinen

Gemensamt valtillfälle arrangerat av HSAF och SF på restaurang Dubrovnik kl 18-22, Eriksgatan 11. Kom och träffa Thomas Wallgren, Laura Kuisma, Olof Cantell och Marianne Laxén. Partisekreterare Reijo Paananen håller öppningstal. Välkommen!

HSAF:n ja SF:n yhteisesti järjestämä vaalitilaisuus ravintola Dubrovnikissa klo. 18.00-22.00, Eerikinkatu 11. Puhujina Thomas Wallgren, Laura Kuisma, Olof Cantell ja Marianne Laxén. Alustuspuheenvuoro puoluesihteeri Reijo Paanaselta. Tervetuloa!