Kluuvin gallerian ratkaisu?

Blogi – Blogg,Kirjoituksia – Texter,Yleinen

Olisiko tässä hyvä ratkaisu Helsingin taidemuseon Kluuvin gallerian tulevaisuudelle?

 

Pähkinänkuoressa ideani on, että

 

* Kluuvin galleria saa jatkoa nykyisissä tiloissa mutta Taidemuseon oma galleriatoiminta siirtyy Tennispalatsiin. Vuokravastuun nykyisessä Kluuvissa ottaa edelleen Taidemuseo mutta Taidemuseo ei enää vastaa sisällöstä vaan siihen etsitään uusi toimija. Ratkaisu on Helsingin kaupungille kustannusneutraali ja voi avata uusia mahdollisuuksia.

 

Muotoilen seuraavaksi tämän ajatuksen kapulakielellä, eli johtokunnan päätösesitykseksi.

 

Taidemuseon johtokunta

 

-viittaa Kluuvin gallerian tulevaisuutta koskevaan, Taidemuseon johtajan tekemään esittelyyn johtokunnan kokoukselle 19.3.2014. Ks.

 

http://www.hel.fi/static/public/hela/Taidemuseon_johtokunta/Suomi/Esitys/2014/Taimu_2014-03-19_Taimujk_3_El/1CCCBCB5-7805-43AF-A0D8-67B95CA2D1AF/Taidemuseon_esitys_Kluuvin_gallerian_siirrosta_Ten.pdf

 

ja

 

– Kluuvin gallerian tulevaisuudesta käytyyn julkiseen keskusteluun ml. Taidemuseon ja sen johtokunnan järjestämään avoimeen keskusteluun Tennispalatsissa 17.3.2014 sekä

 

– Kluuvin gallerian ystävät ry:n 17.3.2014 päivättyyn toimintaehdotukseen ”Uusi Kluuvin galleria 2015.”

 

Johtokunta toteaa, että

 

– Kluuvin galleria on kaupungin menestyneimpiä ja tärkeimpiä gallerioita;

– Taidemuseon laajentamishanke tarjoaa hienon mahdollisuuden kehittää Kluuvin galleriaa sen nykyisen konseptin pohjalta Taidemuseon uusissa tiloissa Tennispalatsin remontin jälkeen;

– Kluuvin gallerian nykyinen tila on historiallisesti poikkeuksellisen arvokas ja näyttelytilana ainutlaatuinen;

– Esteettömän pääsyn järjestäminen Kluuvin gallerian nykyisiin tiloihin on kaupungin vastuulla, myös taloudellisesti, riippumatta siitä missä käytössä ja kenen käytössä tila tulevaisuudesssa on. (Taidemuseon budjettia ei ole syytä rasittaa erikseen saavutettavuuden parantamiseksi, koska asia on joka tapauksessa ratkaistava.);

– Kluuvin gallerian nykyinen tila on syytä säilyttää galleriatoiminnan tai muun taiteen esilletuomisen tilana;

– Kluuvin gallerian laskennallinen (kaupungin kiinteistöviraston tilakeskuksen ”sisäisen vuokran” mukainen) vuokrakustannus Helsingin kaupungille on kaikissa tapauksissa n. 40 000 euro vuodessa. Tämä kustannus on kaupungille sama riippumatta siitä mikä kaupungin virasto tilaa hallinnoi.

– Taidemuseon on syytä ottaa vastuuta siitä, että Kluuvin gallerian arvokas tila pysyy näyttelytilana.

– Taidemuseo säästää vuositasolla n. 60 000 euroa jos se ottaa jatkossa Kluuvin gallerian nykyisestä tilasta vain ko. vuokravastuun mutta ei toiminnallista vastuuta.

 

Johtokunta päättää edellä mainitun johdosta seuraavaa:

 

* Taidemuseo pitää jatkossakin hallussaan Kluuvin gallerian nykyistä tilaa maksaen tästä tilakeskukselle kaupungin ns. sisäistä vuokraa;

* Taidemuseo kehottaa kaupungin tilakeskusta ja kaupunginvaltuustoa huolehtimaan siitä, että Kluuvin gallerian nykyisiin tiloihin järjestetään esteetön pääsy;

* Taidemuseo ei enää ylläpidä omaa näyttelytoimintaa em. tiloissa;

* Taidemuseon etsii taiteen alalta yhteistyökumppania tai yhteistyökumppaneita, jotka ovat valmiita ylläpitämään galleriatoimintaa tai muuta vastaavaa toimintaa Kluuvin gallerian nykyisissä tiloissa ja ottamaan vastuun toiminnan aiheuttamista kustannuksista;

* Saatuaan esityksen tai esityksiä Kluuvin gallerian nykyisten tilojen uudesta käytöstä Taidemuseo voi sen johtokunnan suostumuksella sopia Kluuvin gallerian luovuttamisesta sovituin ehdoin määräajaksi uuden toimijan käyttöön.

* Kluuvin gallerian nimen käytöstä jatkossa päättää Taidemuseon johtokunta saatuaan esityksen asiasta Taidemuseon johtajalta, viimeistään ennen Taidemuseon uusien laajennettujen tilojen käyttöönottoa.

KOMMENTTEJA:

 

Tottakai tässäkin konseptissa on varjopuolia. Olen tietoinen mm. seuraavista:

– Kluuvin gallerian menestyvä brändi särkyy / muuttuu.

– Miten saadaan hyvä toimija Kluuvin gallerian nykyisiin tiloihin siten, että ratkaisu on puolueeton eikä kohtuuttomasti suosi ketään?

 

Toistaiseksi ajattelen kuitenkin, että hyvät puolet saattavat painaa enemmän, mm. nämä:

– Taidemuseon Kluuvin gallerian konsepti ja osaaminen voidaan siirtää rikastuttamaan ”uutta Tennaria” ja galleria voi siirron myötä saada lisää kiinnostavuutta ja kävijöitä;

– Ruusuvuoren suunnittelemaa galleriaa ei menetetä vaan tilaa käytetään edelleen alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti;

– Esitys avaa mahdollisuuden jollekin uudelle, joka voi rikastuttaa kulttuuritarjontaa Helsingissä;

– Jollei hyvää uutta toimijaa löydy tai jollei muita ongelmia, esimerkiksi tasapuolisuuskysymystä, kyetä ratkaisemaan nykyinen tila voidaan luovuttaa tilakeskukselle myöhemmin.

– Esitys jättää avoimeksi sen ottaisiko Taidemuseo vuokraa (esim. tuon 40 000 euroa vuodessa) uudelta toimijalta vai riittäisikö se, että toimija vastaa kaikista toiminnan aiheuttamista kuluista. Tämä asia voidaan ratkaista myöhemmin.

– Esityksellä ei ole kustannusvaikutuksia kaupungille. Uutta harkintaa voidaan harjoittaa ennen kuin kustannuksia tulee.

 

Kommentit tervetulleita,

 

Thomas Wallgren

Helsingin taidemuseon johtokunnan puheenjohtaja

thomas.wallgren@iki.fi