Kjell Westö: Hur hänger kommunalvalet ihop med de stora globala frågorna?

Blogi – Blogg,Kirjoituksia – Texter,Yleinen
Kjell Westö, Seela Sella, Thomas Wallgren, Tua Forsström och Ramy Essam.

Det kan se ut som om världen blir en alltmer obegriplig, irrationell och skrämmande plats för varje dag som går. Den gångna veckan, med terrordåd mot oskyldiga civila i både vårt västra och vårt östra grannland, väcker den tanken. Och samtidigt pågår ett lidande av väldiga mått på andra platser i världen, i hela Mellanöstern, i flyktingbåtar på Medelhavet, i olika delar av Afrika. Både lidandet och våldet förefaller finnas nästan överallt.

Men världen är inte obegriplig. Den är irrationell, ja, och den är ofta skrämmande. Men det finns strukturer och samband, och det finns möjligheter att påverka och förändra de strukturerna och sambanden. En av dem som förstått det är Thomas Wallgren. I sitt arbete som fullmäktigeledamot har han drivit frågor som i förstone kan synas ligga långt ifrån varandra. Men Thomas politiska arbete grundar sig alltid på hans omsorg om människan.

Hur hänger till exempel Thomas arbete mot skatteparadisen ihop med frågan om äldreomsorg och sjukvård på svenska i Helsingfors? Jo, förekomsten av skatteparadis och den girighet som driver människor och företag att tänja på lagstiftningen och styra sina medel dit, tär på den gemensamma pott ur vilken vi tillsammans bekostar en mångsidig omsorg om våra svagaste.

På samma sätt står Thomas arbete för nödinkvartering av papperslösa i samklang med hans arbete för äldreomsorgen i Helsingfors. De som behöver vår omsorg och vårt stöd ska inte ställas i motsats till varandra. De mänskliga grundbehoven och -rättigheterna är de samma för alla. Det vet Thomas.

Kjell Westö