Helsingors till en internationell frihamn för globalt ansvar

Blogi – Blogg,Kirjoituksia – Texter,Yleinen

Glokal politik – politik som länkar lokala beslut till globala trender – har varit ett modeutryck i den akademiska forskningen. Helsingfors stad är troligen den första stora staden som tar i bruk en genomgripande strategi för globalt ansvarstagande med konkreta rekommendationer. Strategin godkändes av stadsfullmäktige 26 september 2012 och den har nu översatts till svenska och engelska.

 

Den socialdemokratiska fullmäktigeledamoten Thomas Wallgren är en av huvudarkitekterna bakom förslaget. – Hittills har vi fokuserat på hur man ska genomföra bojkotten av företag som utnyttjar skatteparadis, men strategin har också många andra viktiga dimensioner. Med de nya översättningarna har vi verktyg att göra Helsingfors till en aktiv föregångare i glokal politik i Europa och globalt. Detta är en stor möjlighet för oss, säger Wallgren.

 

Wallgren vill sammankalla till ett möte med glokala aktivister från olika politiska partier för att planera följande steg för att göra Helsingfors till en internationell frihamn för globalt ansvar på den lokala nivån.

 

http://www.hel.fi/static/taske/julkaisut/2013/Strategi-for-globalt-ansvar.pdf

 

 

Wallgren: Helsinki an international hub for global responsibility

 

Glocal politics – politics that links local decisions to global trends – has for some time been a buzzword in the world of academic research. The city of Helsinki is probably the first major city in the world to adopt a comprehensive strategy for global responsibility that includes concrete recommendations for change. The strategy was adopted on by the city council, the highest decisions making body in the city on 26th September 2012. It has now been translated into English and Swedish.

 

Thomas Wallgren, a social-democratic city councillor and one of the main architects behind the strategy, comments: ”In our concrete work so far the main focus has been on how to implement the boycott, that the city council has called for, of companies that avoid tax by using so called tax havens. But the strategy has many more equally important dimensions.

With the new translations we have the tool we need to make Helsinki an active fore-runner in glocal politics in Europe and globally. This is a great opportunity for us.”

 

Wallgren is calling a meeting with glocal activists from various political groups in the city council to plan next steps to make Helsinki an international hub for global responsibility at the local level.

 

http://www.hel.fi/static/taske/julkaisut/2013/Global-responsibility-strategy.pdf