Globaalia ajattelua paikallista toimintaa

Blogi – Blogg,Kirjoituksia – Texter

Tuomiojan kuva: Anneli Salo cc 3.0.

Kuntien rooli ilmaston lämpenemisen pysäyttämisessä oli vahvasti esillä kuntavaaliehdokkaiden Erkki Tuomiojan (229) ja Thomas Wallgrenin (242) Inari Juntumaan vetämässä keskustelussa torstaina.

Tuomioja korosti erityisesti suurten kaupunkien roolia silloinkin, kun valtion tason toimet eivät ole riittäviä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin kaudella monilla kaupungeilla oli kunnianhimoiset ilmastotavoitteet päinvastoin kuin liittohallituksella, Tuomioja muistutti.

Wallgrenin mukaan ilmastokysymys ymmärretään hyvin Helsingissä. Hän kuitenkin muistutti, ettei sitä voida ratkaista erilliskysymyksenä, vaan samassa yhteydessä on ratkaistava monia muita asioita, ja se vaatii kokonaisvaltaisen näkemyksen.

Osana fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämistä ja hiilineutraaliuteen pyrkimistä kummatkin painottivat yksityisautoilun vähentämistä kehittämällä julkisen liikenteen palvelutasoa ja alentamalla lippujen hintoja. Helsingin on oltava toimiva kaupunki jalankulkijoille, painotti Wallgren.

Tehokkaiden ilmastotoimien ohella Helsingin on pidettävä huolta sosiaalisesta kestävyydestä. Sen yksi merkittävä osa välttää sekä slummien että vain rikkaille tarkoitettujen alueiden syntyminen, mikä edellyttää kaupungin vahvaa roolia. “Markkinavoimat eivät ole koskaan luoneet tasapainoista ja sosiaalisesti kestävää kaupunkia”, Tuomioja sanoi.

Arbetarbladetin toimittaja Topi Lappalainen on tehnyt keskustelusta ruotsinkielisen yhteenvedon.