Asunnottomat ja kerjäläisromanit mukaan ratkaisemaan asunnottomuuden ongelmia

Blogi – Blogg,Yleinen

Kaupunginvaltuusto äänestää huomenna MA-ohjelmasta, joka viittaa asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutumisen ohjelmaan. Ohjelma hyväksytään ykismielisesti, tai ainakin kaikkien suurten ryhmien tuella. Pääpaino on kohtuuhintaisen asumisen järjestämisessä.

Ohjelma on hyvä mutta haaste on todella vaikea. Kovien hintojen ohella Helsingin asuntopolitiikan toinen iso ongelma on asunnottomuus.

Asunnottomuutta ei voida ratkaista vain keskiluokalle sopivan asumisen helpottamisella. Tarvitaan myös täsmätoimia. Niiden kehittämisessä  asunottomien oma näkemys voi olla tärkeää. Mukaan pitää myös saada kerjäläisromaneja ja muita uusia haavoittuvia ryhmiä.

Olen siksi tehnyt valtuuston kokouksessa 29.8.2012 ponnen, josta
valtuusto äänestää huomenna.

Ehdotan seuraavaa:

”Valtuusto edellyttää, että kaupunki ottaa käyttöön menetelmiä, joilla
Helsingissä pysyvästi ja myös tilapäisesti asuvien asunnottomien asumistoiveita ja ideoita asunnottomuuden ratkaisemiseksi voidaan selvittää ja huomioida kaupungin asuntopolitiikassa.”

Stadsfullmäktige förutsätter att staden tar i bruk metoder med vilka
boendeönskemålen och idéerna hos dem som permanent eller tillfälligt bor i Helsingfors om hur
bostadslösheten ska lösas kan utredas och beaktas i stadens bostadspolitik.

Thomas Wallgren