Vaalikampanjan tulot ja menot

Vaalikampanjan rahoitus – Valfinansiering,Yleinen

Laskelma vaalikampanjan tuloista ja menoista 16.3.2011

Päivitetään viikottain

TULOT  –   INKOMSTER

€ Avustukset – Bidrag

Helsingfors Svenska Arbetarförening 7128,12
H:fors Socialdemokratiska Arbetarkommun 3500,00
Helsingforsregionens socialdemokratiska krets 135,30
Muut yhdistykset ja yhteisöt – Övriga föreningar och institutioner 0,00
Yksittäiset lahjoitukset – Enskilda donationer 23  kpl – st 1970.00
Yhteensä – Sammanlagt  12778.5

MENOT – UTGIFTER €

Vaali-ilmoitukset – Valannonsering 1615,30
Muu vaaliaineisto –  Övrigt valmaterial 232.00
Kustannukset vaalitilaisuuksista – Kostnader för valmöten 587,15
Muut kustannukset – Övriga utgifter 60,00
Yhteensä – Sammanlagt       2395.00

SALDO  10382,96