Yhtiökokousaloite Nokia Oyj:lle

Ei kategoriaa,Yleinen

Tieteen päivät, Maailman talous ja ihmisen arki

tw / 14.1.2011

Tietoa aloitteesta Nokialle

Vastaava aloite valmisteilla ainakin Neste Oilille ja Stora Ensolle

 

 

Nokia Oyj:n hallitus, PL 226,
00045 Nokia Group

Asia: Kirjallinen vaatimus yhtiökokoukselle kuuluvan
asian ottamisesta yhtiökokouksen käsittelyyn 2011

Allekirjoittaneet osakkeenomistajat vaativat, että tässä kirjeessä tehty ehdotus otetaan yhtiökokouksen asialistalle.

Ehdotamme, että yhtiökokous päättää velvoittaa Nokia Oyj:n hallitusta valmistelemaan yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamista siten, että siihen tehdään seuraavaa lisäys.

Nokia Oyj:n osakkaat osallistuvat kukin joka vuosi yhtiökokouksessa toteuttavaan arvontaan. Arvonta tapahtuu kaikkien osakkeiden kesken. Arvonnassa satunnaisotannalla valitun osakkeen omistaja velvoitetaan työskentelemään seuraavaan yhtiökokoukseen mennessä vähintään kuuden kuukauden ajan Nokian Aasiassa, Afrikassa tai Latinalaisessa Amerikassa toimivan alihankkijan tai alihankkijan alihankkijan palveluksessa tai Kongon demokraattisen tasavallan itäosissa sijaitsevassa tantaalia tai tinaa tuottavassa kaivoksessa. Kyseinen osakkeenomistaja työskentelee alihankkijan tai kaivoksen paikallisilla työehdoilla ja palkalla. Nokia Oyj korvaa kyseiselle osakkeenomistajalle hänen matkansa kotimaan ja kohdemaan välillä, hänen matka- ja työtapaturmavakuutuksensa ja hakemuksen perusteella hänen perheensä välttämättömät menot kotimaassa poissaolon aikana. Nokia Oyj voi myös hakemuksen perusteella päättää korvata kyseisen osakkeenomistajan kyseisestä työkomennuksesta johtuvan mahdollisen ansiomenetyksen.

Kyseinen arvonnassa valituksi tullut osakkeen omistaja on velvollinen raportoimaan kokemuksistaan alihankkijan palveluksessa tai kaivoksessa Nokia Oyj:n yhtiökokoukselle aina arvontaa seuraavana vuonna.

Jos arvonnassa valikoituneen osakkeen omistaa muu kuin fyysinen henkilö menetellään seuraavasti: a) jatketaan arvontaa yhtiökokouksessa kunnes arpa osuu luonnollisen henkilön omistaman osakkeen kohdalle tai b) ensiksi valitun osakkeen kohdalla kyseisen juridisen osakkeen omistajien kesken jatketaan arvontaprosessia kunnes arpa osuu luonnolliseen henkilöön. Tälle henkilölle lankeavat sitten em. edut ja velvollisuudet.

Helsingissä 5.1.2011

Thomas Wallgren

(ja neljä muuta osakasta)

thomas.wallgren@helsinki.fi


 

 

Taustaa: Kirjallinen vaatimus yhtiökokoukselle kuuluvan
asian ottamisesta yhtiökokouksen käsittelyyn 2011 – Nokia Oyj, 5.1.2011

ALOITTEEN PERUSTELUJA:

On tunnettua, että Nokia Oyj:n valmistamien matkapuhelinten komponenteissa saattaa olla useita Kongon demokraattisesta tasavallan itäosien konfliktialueilta peräisin olevia metalleja. Näitä samoja metalleja saattaa olla lähes kaikkien elektroniikka-alan suurten yhtiöiden tuotteissa.

Itä-Kongon mineraalituotannon vakavat ongelmat on tunnettu yli kymmenen vuoden ajan. Mineraaleja käyttävät teollisuudenalat ovat reagoineet tilanteeseen hitaasti. Nyt käynnissä oleva tantaalisulattosertifiointiprosessi on oikeansuuntainen, mutta riittämätön ja kovin myöhään toteutettu toimenpide. Itä-Kongon poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen mineraalien ostajilla on ainakin toistaiseksi enemmän valtaa vaikuttaa rakentavasti alueen tulevaisuuteen kuin maan hallituksella, ja siksi mobiilialan markkinajohtajalla on erityinen vastuu tutustua syvällisesti alueen todellisuuteen ja pitää sitä esillä julkisuudessa.

Vastaavia eettisiä haasteita liittyy toki myös muiden alojen yritysten toimintaan. Esimerkiksi lelu- ja vaate-alan tuotannossa alihankkijaketjussa saattaa olla mukana lapsi- ja orjatyövoimaa. Myös metsäyhtiöiden toimintaan tropiikissa ja konepajateollisuuden kehitysmaihin kohdistuvaan vientiin liittyy usein merkittäviä sosiaalisia ja ekologisia ongelmia. Haasteet kohdistuvat sekä yhtiöiden omistajiin, työntekijöihin että kuluttajiin.

Globaalin kapitalismiin näyttääkin kuuluvan ilmiö, jossa tuotantoketjussa mukana olevien heikoimmassa asemassa olevien ihmisten kärsimykset jäävät systemaattisesti piiloon tuotantoketjun toisessa päässä olevilta kuluttajilta ja yhtiöiden omistajilta.

Kannatan voimakkaasti vapaata markkinataloutta. Uskoakseni Nokia Oyj on samalla linjalla. Vapaus edellyttää vastuuta. Vastuun kantaminen taas edellyttää totuuden etsimistä ja tiedon hankkimista muiden yhtiöiden ja erityisesti oman yhtiön ja sen yhteistyökumppaneiden toiminnan seurauksista. Mobiilialan markkinajohtajana Nokia Oyj voi yrittää olla osa Itä-Kongon konfliktin rauhanomaista ratkaisua ja yhtiö voi yrittää saada myös alan muita toimijoita seuraamaan esimerkkiään.

Nokia Oyj voi sitoutua entistä voimakkaammin toimimaan kansainvälisen yritysmaailman eettisenä edelläkävijänä. Edelläkävijäasemansa toteuttamiseksi Nokian yhtiökokous voi velvoittaa yhtiön hallitusta valmistelemaan 5.1.2011 osoitetun kirjeen mukaisen lisäyksen yhtiöjärjestykseen.