Thomas mediassa

Ei kategoriaa,Yleinen

Thomas Wallgren osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun, jonka aiheet eivät rajoitu vain Suomeen. Globaali vastuu ja paikallinen toiminta nivoutuvat luontevasti yhteen kunnallisella tasolla. Tässä otanta uusimmista mediaesiintymisistä.

Thomas Wallgrens aktiva samhälleliga engagemang är kontinuerligt och aktiviteten sträcker sig utanför Finland. Globalt ansvar och lokal verksamhet sammanknyts på ett naturligt sätt på kommunnivå. Här är ett urval ur de senaste medieframträdandena.

Julkaistu Demari.fi:ssä 4.10.2012
Kirjoitelma Thomas Wallgrenista Suomen Kuvalehden PolKom-palstalla 5.10.2012
Wallgrenin vastine julkaistu Suomen Kuvalehdessä 12.10.2012
Thomas Wallgren under FSD:s kongress. Publicerat 14.10.2012 i HBL.
Publicerat i Hufvudstadsbladet 22.10.2012
Thomas Wallgrenin veroparatiisialoite kansainvälisissä uutisissa. Julkaistu 6.10.2012, IPS News.
Publicerat i Hufvudstadsbladet 28.8.2012