Suunnitelma Suomelle

Blogi – Blogg,Yleinen

Eriarvoistuminen on Suomen suurin ongelma. Eriarvoisuus on väärin ja aiheuttaa kärsimystä. Se myös estää Suomea toimimasta edelläkävijänä globaalin vastuun kysymyksissä.

Eriarvoistuminen sanotaan alkaneen Lipposen kaudella. Väitän silti, että varsinainen syy on vasemmiston taantuma. Neljäkymmentä vuotta sitten vasemmistopuolueilla oli enemmistö eduskunnassa. Näissä vaaleissa enää puolet tästä puolikkaasta antaa tukensa vasemmistopuolueille. Ei suomalainen oikeisto välttämättä halua edistää eriarvoisuutta. Mutta oikeiston politiikan reseptit usein johtavat eriarvoisuuteen.

Raha ja media suosivat oikeistoa. Vasemmisto voi siis nousta vain jos sen voima kansanliikkeenä on suurempi kuin rahan ja median voima.

Kansanliikkeen vahvistaminen vaatii kahta asiaa. Toiminnan pitää kehittyä aidossa ja suorassa vuorovaikutuksessa ja keskustelussa mahdollisimman monen ihmisen välillä ja siihen pitää saada mukaan paljon väkeä.

Olen tämän vaalikampanjan aikana käynyt kolmesti koputtamassa ovia. Vietimme kampanjaporukan kanssa Helsingin Kivikossa ja Jakomäessä yhteensä noin kuusi tuntia. Vastaanotto on ollut hirmuisen myönteinen ja olen oppinut paljon. Uskallan väittää, että ovien koputtamisella voi olla tärkeä osa Suomen palauttamiseksi tasa-arvon tielle.

Suomessa on karkean arvioni mukaan ainakin 2 miljoonaa kotitaloutta.  Ehdotan, että  Suomen vasemmistopuolueet päättävät tulevan eduskuntakauden aikana käydä yhteistyössä koputtamassa jokaisen suomalaisen kodin ovea kysymyssä neuvoa ja pyytämässä ihmisiä mukaan toimintaan.

Ehdotan myös, että ovenkoputuskampanjan yhteydessä on aina ainakin yksi avointen ovien tilaisuus tuhatta asukasta kohti. Tilaisuuksissa esittelemme vasemmistopuolueiden toimintaa ja pyydämme ihmisiä mukaan rakentamaan yhteistä tulevaisuutta.

Kokemukseni mukaan yksi ihminen pystyy tunnissa kiertämään kaksikymmentä ovea. Tämä koskee taajamia. Tahti maaseudulla on hitaampi. Kahden miljoonan ovenkoputus vie siksi noin 200 000 työtuntia. Jos 50 000 ihmistä osallistuu kampanjaan kullekin riittää siis neljän tunnin työpanos tai käynti 40 kotiovella osallistujaa kohti. Jos saamme mukaan kymmenen tuhatta vasemmiston aktivistia kierrämme kahden miljoonan kodin ovella jos kukin meistä on mukana parikymmentä tuntia. Tuhatkin aktiivista ihmistä tavoittaa kaikki suomalaiset kodit n. 200 työtunnin panoksella osallistujaa kohti. Tuhat ihmistä jotka kiertävät ovelta ovelle neljän vuoden aikana käy siis kaikkien suomalaisten ovilla noin neljän viikkotyötunnin panoksella. Jos mukana on kaksi tuhatta aktiivista ihmistä pari tuntia viikossa kultakin meistä neljän vuoden aikana riittää.

Minusta tällainen kampanja kannattaa toteuttaa. En usko, että se vie vasemmiston suureen nousuun neljässä vuodessa. Mutta jo kahden vaalikauden vastaavan kampanjan tulos voisi olla hyvinkin merkittävä. Kolmen vaalikauden sinnikäs työ voisi jo jättää pysyvän jäljen maamme ja ehkä maailman poliittiseen historiaan.

Ryhdymmekö hommiin?

Thomas Wallgren