Suomi voi yksin estää EUn ja USAn kauppasopimuksen

Blogi – Blogg,Kirjoituksia – Texter,Yleinen

Vapaakauppasopimukset ovat usein valtioille ja kunnille pakkopaitoja jotka antavat yrityksille oikeuksia jyrätä ihmisoikeuksia ja ympäristöä valtioiden voimatta asialle mitään. Historian röyhkein sopimus, niin sanottu MAI-sopimus (Multilateral Agreement on Investment) torjuttiin 1999 valtavan kansalaisprotestin jälkeen. Nyt MAI-sopimuksen pahimmat osat yritetään viedä Euroopan Unionin ja Yhdysvaltojen kauppasopimukseen. (Ks. HS 15.12.) Kansainvälisten kansalaisjärjestöjen kritiikki on valtaisaa ja kriitikkojen joukko kasvaa myös tutkijoiden ja poliittisten päättäjien piirissä päivä päivältä, kuten HS:n viime päivien lukijat ovat huomanneet.

 

Jo kymmenen Suomen hallitus ja eduskunta ymmärsivät kauppapolitiikan ongelmat erinomaisen hyvin. Euroopan Unionin kaikkia jäsenmaita sitovan Lissabonin sopimuksen määräyksistä sovittiin maiden välisissä neuvotteluissa keväällä 2004. Viimeinen muutos joka tekstiin tehtiin syntyi muiden maiden hämmästykseksi Suomen sinnikkäästä vaatimuksesta. Neuvottelujen loppumetreillä Vanhasen hallituksen, ulkoministeri Tuomiojan johtama neuvottelutiimi väänsi sopimuksen hyvinvointipoliittiseksi ”hätäjarruksi” sanotun määräyksen (art. 207(4)). Sen mukaan kullakin maalla on oikeus itse, omalla päätöksellään kaataa koko Euroopan Unionille tarkoitettu kauppapoliittinen sopimus jos sopimus uhkaa jäsenmaan hyvinvointipolitiikan perusteita.

 

Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen kaavailtu kauppasopimus uhkaa selvästi hyvinvointivaltiomme perusteita. Suurimmat ongelmat liittyvät yritysten investointisuojaan kuten Martti Koskenniemi HS -haastattelussa 15.12. oikein toteaa. Myös esim. patentteja ja kuluttajansuojaa sekä julkisia hankintoja koskevat sopimusehdotukset ovat myrkkyä pohjoismaiselle politiikalle.

 

Suomen eduskunnan ja hallituksen oikeus ja vastuu on ilmoittaa neuvottelujen osapuolille että Suomi katsoo velvollisuudekseen käyttää tarvittaessa oikeutensa yksin torjua sopimuksen voinmaantulo.Ilmoitus olisi kansainvälinen sensaatio, jota arvostettaisiin laajasti kaikkialla maailmassa.

 

 

Thomas Wallgren

Helsinki

Corporate Europe Observatoryn hallituksen jäsen