Pyhä sota vai laaja yhteistyö?

Blogi – Blogg,Yleinen

Suurimmat näkijämme, esimerkiksi Jeesus nasaretilainen ja Mohandas K. Gandhi, kertovat meille: siinä mitä me teemme viimeisillemme näemme oman ihmisyytemme mitan.

Tästä eettisestä vakaumuksesta käsin Osmo Soininvaara, Heikki Hiilamo, Outi Alanko-Kahiluoto, JP Roos ja monet muut punavihreät intellektuellit käyvät pyhää sotaa suomalaista ay-liikettä vastaan.

Tämä moralistinen älymystö on tietenkin osin oikeassa. Heidän arvionsa mukaan köyhimpien suomalaisten perusturvan tason parantaminen on mahdollista vain jos puramme ansioturvan tason ja perusturvan tason kytköksen. Toisin sanoen: jotta perusturva voidaan nostaa ansioturva pitää jäädyttää. Heikoimmassa asemassa olevien auttaminen on tärkeämpää kuin hieman paremman toimeentulevien auttaminen.

Ei maailmassa ole sellaista ihmistä, joka ei tämän eettisen valinnan eteen joutuessaan tietäisi mitä hänen tulee tehdä.

Punavihreät kriitikot ovat siinäkin osin oikeassa, että Suomen vanha vasemmisto on herännyt myöhään toimenpiteisiin työelämän uudistumisen tuomiin haasteisiin.

Kolmessa kohtaa he menevät metsään. He ovat moraalisesti väärässä vaatiessaan melko huonosti tulevien etujen jäädyttämistä. Ansiosidonnaisen työttömyystuyrvan nostamien on moraalisesti hyvä tavoite, ei huono. Toiseksi: he ovat asiallisesti väärässä kun eivät riittävästi pohdi miten me voisimme parantaa sekä kaikkein köyhimpien että melko köyhien asemaa. Menneiden vuosien työ-, vero- ja yksityistämispolitiikka on lisännyt erisarvoisuutta ja huonontanut monen työoloja. Yksistään verokevennyksiä perumalla voimme tuntuvasti parantaa perusturvaa ja ansioturvaa yhtä aikaa. Eikö tämä olisi houkuttelevampi vaihtoehto kuin ansioturvan jäädyttäminen, kuten oikeisto on kauan toivonut?

Kolmas virhe on poliittinen. Ammattiliittojen huoli järjestäytymisasteesta ei ole itsekkyyttä vaan poliittista viisautta. Kapitalismin kesyttäminen ja Pohjoismaisen mallin luominen edellytti aikanaan kovaa organisoitumista. Jos heikot riitelevät keskenään vahvat korjaavat potin. Perusturvan ja ansioturvan varassa olevien vastakkain asettaminen on poliittisesti yhtä suurta hulluutta kuin on maahanmuuttajien ja kantaväestön vastakkain asettaminen. Jos tälle tielle lähdetään Berlusconi – tämä italialainen Alexander Stubb-Timo Soinin fuusio  – hyötyy tästä.

Ammattiliittojen arvion mukaan ansioturvan jäädyttäminen ja perusturvan kohottamisen yhdistelmä uhkaa johtaa amerikkalaistyyliseen matalapalkkayhteiskuntaan. Tähän perusteluun huoleen moralistinen älymystö ei ole kiinnittänyt tarpeeksi huomiota.

Sanostusta ei seuraa, ettei sosialidemokraatttista ammattiyhdistysliikettä pitäisi saada entistä paremmin mukaan kohentamaan prekariaatin asemaa. Mutta haloo älymystötoverit: jos katsotte viime vuosien kehitystä on syytä huomata että liikettä oikeaan suuntaan on jo havaittavissa.

Perustavimmillaan on kyse strategiasta. Uskommeko, että vanhan vasemmiston hylkääminen on hyvä tie reiluun ja ekologiseen yhteiskuntaan? Vai katsommeko, että ekosolidaarinen käänne kiinnostaa myös betonidemareita ja PAMin jäseniä ja pitää toteuttaa heidän kanssaan hyvässä yhteistyössä. Punavihreä rauhanliitto olisi paikallaan.

Thomas Wallgren