Mainonnan rajoittaminen on yhteinen asia

Blogi – Blogg,Yleinen

Kaupunginvaltuusto käsittelee 26.9. ehdotustani Helsingin vapauttamisesta kaupallisesta mainonnasta. Aloite on raju. Lähiaikojen tavoite on vaatimattomammin kaupungin eettisen koodin parantaminen.  Pyrin saamaan enemmistön valtuustossa ainakin sen taakse, että kiellämme kaupungin hallinnassa olevissa mainostiloissa pikavippimainokset sekä mainokset joissa näkyy aseita. Yritän myös muotoilla rajoituksia lapsiin kohdistuvalle mainonnalle sekä sellaisten yhtiöiden mainoksille, joilla on kytkentöjä veroparatiiseihin.

Nämä ovat järkeviä tavoitteita enkä yllättyisi jos valtusto tulee niihin mielellään mukaan.

Jatkossa olen innokas menemään mainonnan rajoittamisessa paljon pidemmälle. Samalla linjalla olettaisin kaikkien oikeistolaisten, demokratiaa arvostavien ihmisten ja vihreitä arvoja kannattavien ihmisten olevan.

Ihmiset uskovat mielellään, että mainokset eivät paljoakaan vaikuta heidän ostopäätöksiin tai muuhun käyttäytymiseen. Toistuvat tutkimukset ovat kuitenkin kiistattonmasti todistaneet että mainokset vaikuttavat meihin kaikkiin hyvin merkittävästi. Tämän tosiasian valossa vapautta kannattavan oikeiston, demokratiaa kannattavan oikeiston ja vasemmiston sekä ekologisia arvoja kannattavien liikkeiden tulisi kaikkien olla hyvinkin mainoskriittisiä.

Oikeistolaisten pitäisi pyrkiä rajoittamaan mainontaa siksi että mainokset loukkaavat vapauttamme. Vapautemme kuuluu oikeus olla rauhassa omien ajatustemme kanssa ja vapaus mielihalumme ja ajatustemme manipuloinnista. Mainonta hyökkää näitä vapauksia vastaan.

Vaikuttaminen ihmisten käyttäytymiseen on valtaa. Mainonta on rahalla ostettua valaa. Raha jakautuu Suomessa ja useimmissa maissa hyvin epätasaisesti. Mainokset antavat siis rikkaille vaikutusvaltaa jota köyhillä ei ole. Demokratia on ihmisten tasa-arvoa. Demokratiassa kaikilla on yhtä paljon valtaa. Koska rikkailla on enemmän rahaa ostaa mainoksilla valtaa kuin köyhillä, mainonta ei sovi demokratiaan.

Mainoksilla voidaan yllyttää ihmisiä ostamaan tuotteita joita he eivät kovin paljon tarvitse. Mainoksilla voidaan myös markkinoida tavaroita ja palveluja, joiden tuotantoon tai käyttöön liittyy ekologisesti tai sosiaalisesti haitallisia asioita, ilman että mainonta tuo näitä haittoja esille. Siksi mainonnan rajoittaminen on luonteva osa vihreää politiikkaa.

Jos vielä muistamme, että lasten on lähes mahdotonta suhtautua kriittisesti mainoksiin ja että hallitsematon mainonta usein saattaa rumentaa lähiympäristöämme mainonnan rajoittamiselle näyttää olevan todella painavia perusteita.

On tietysti olemassa seikkoja, jotka puhuvat mainonnan puolesta. Tärkeimmät syyt liittyvät informaatioon ja talouden dynaamisuuteen. Nämä seikat ovat tärkeitä, mutta ovatko ne niin tärkeitä, että mainonnan rajoittamisessa ei pidä edetä? Toivon asiasta lisää keskustelua.

Thomas Wallgren