Aloite vastuullisen ja vapaan markkinatalouden puolesta: Nokian omistaja arpomalla töihin kehitysmaihin

Blogi – Blogg,Yleinen

Olen tänään neljän muun yhtiön osakkaan kanssa toimittanut ehdotuksen Nokia Oyj:n hallitukselle asian ottamisesta kevään yhtiökokouksen asialistalle.

Ehdotamme yhtiöjärjestykseen muutosta siten, että yhtiökokouksessa aletaan suorittaa vuosittainen matka-arvonta kaikkien osakkeiden kesken. Arpajaisissa voittaneen osakkeen omistaja lähetään puolen vuoden työkomennukselle. Hänen matkansa, vakuutuksensa ja mahdolliset  ansiomenetyksensä kotimaassa maksetaan yhtiön puolesta. Komennuspaikka on jossakin kehitysmaassa Nokian alihankkijalla tai alihankkijan alihankkijalla. Toisena vaihtoehtona on Kongon kaivos.

Voittajalla on kaksi velvollisuutta. Hän on töissä kohteessa kuuden kuukauden ajan ja hän raportoi yhtiökokoukselle kokemuksistaan. (Ehdotuksemme koko teksti on tämän blogin lopussa.)

Ehdotus saattaa tuntua radikaalilta, kenties jopa hurjalta. Se perustuu kuitenkin lujaan uskoon totuuden voimaan. Vastaavan aloitteen toimitan muiden halukkaiden kanssa lähiaikoina myös eräiden muiden suomalaisten yhtiöiden hallituksille. Kommentoi ehdotusta facebookissa: Kannetaan vastuuta: Arvotaan osakas alihankkijoille töihin.

On tunnettua, että Nokia Oyj:n valmistamissa matkapuhelinten komponenteissa saattaa olla Kongon demokraattisen tasavallan itäosien konfliktialueilta peräisin olevia metalleja. Näitä samoja metalleja saattaa olla lähes kaikkien elektroniikka-alan suurten yhtiöiden tuotteissa.

On myös tunnettua, että vastaavia eettisiä haasteita liittyy muiden alojen yritysten toimintaan. Esimerkiksi lelu- ja vaate-alan tuotannossa alihankkijaketjussa saattaa olla mukana lapsi- ja orjatyövoimaa. Myös metsäyhtiöiden toimintaan tropiikeissa ja konepajateollisuuden vientiin kehitysmaihin liittyy joskus merkittäviä sosiaalisia ja ekologisia haasteita. Haasteet kohdistuvat sekä yhtiöiden omistajiin, työntekijöihin että kuluttajiin.

Globaaliin kapitalismiin näyttääkin kuuluvan systemaattisesti tuotantoketjun heikoimmassa asemassa olevien ihmisten kärsimysten jääminen piiloon tuotantoketjun toisessa päässä olevilta kuluttajilta ja yhtiöiden omistajilta.

Monet suomalaiset, ja uskoakseni myös Nokia Oyj, kannattavat voimakkaasti vapaata markkinataloutta. Minäkin kannatan sitä.

Vapaus edellyttää vastuuta. Vastuunkantaminen taas edellyttää totuuden etsimistä ja tiedon hankkimista muiden yhtiöiden ja erityisesti oman yhtiön ja sen yhteistyökumppaneiden toiminnan seurauksista. Toivon, että Nokia Oyj ja muut johtavat suomalaiset yritykset haluavat sitoutua entistä voimakkaammin toimimaan eettisinä edelläkävijöinä. Olen siksi yhdessä muutaman muun kanssa tänään toimittanut Nokia Oyj:n hallitukselle seuraavan ehdotuksen:

Ehdotamme, että yhtiökokous päättää velvoittaa Nokia Oyj:n hallitusta valmistelemaan seuraavan lisäyksen teekemistä yhtiön yhtiöjärjestykseen:

Nokia Oyj:n osakkaat osallistuvat kukin joka vuosi yhtiökokouksessa toteuttavaan arvontaan. Arvonta tapahtuu kaikkien osakkeiden kesken. Arvonnassa satunnaisotannalla valitun osakkeenomistaja velvoitetaan työskentelemään  seuraavaan yhtiökokoukseen mennessä vähintään kuuden kuukauden ajan Nokian Aasiassa, Afrikassa tai Latinalaisessa Amerikassa toimivan alihankkijan tai alihankkijan alihankkijan palveluksessa tai Kongon demokraattisen tasavallan itäosissa sijaitsevassa tantaalia tai tinaa tuottavassa kaivoksessa. Kyseinen osakkeenomistaja työskentelee alihankkijan tai kaivoksen paikallisilla työehdoilla ja palkalla. Nokia Oyj korvaa kyseiselle osakkeenomistajalle hänen matkansa kotimaan ja kohdemaan välillä, hänen matka- ja työtapaturmavakuutuksensa ja hakemuksen perusteella hänen perheensä välttämättömät menot kotimaassa poissaolon aikana. Nokia Oyj voi myös hakemuksen perusteella päättää korvata kyseisen osakkeenomistajan kyseisestä työkomennuksesta johtuvan mahdollisen ansiomenetyksen.

Kyseinen arvonnassa valituksi tullut osakkeen omistaja on velvollinen raportoimaan kokemuksistaan alihankkijan palveluksessa tai kaivoksessa Nokia Oyj:n yhtiökokoukselle aina arvontaa seuraavana vuonna.

Jos arvonnassa valikoituneen osakkeen omistaa muu kuin fyysinen henkilö menetellään seuraavasti: a) jatketaan arvontaa yhtiökokouksessa kunnes arpa osuu luonnollisen henkilön omistaman osakkeen kohdalle tai b) ensiksi valitun osakkeen kohdalla kyseisen juridisen osakkeen omistajien kesken jatketaan arvontaprosessia kunnes arpa osuu
luonnolliseen henkilöön. Tälle henkilölle lankeavat sitten em. edut ja velvollisuudet.

Thomas Wallgren