Kirjoituksia

Yhtiöittäminen voi pirstaloida HKL:n

Kuva: Pöllö cc 3.0 Helsingin kaupunginvaltuusto päättää, jatkuuko HKL:n toiminta liikennelaitoksena, vai yhtiöitetäänkö se. Yhtiöittäminen voi pirstaloida toiminnot ja mahdollistaa sen, että veroja kiertävät monikansalliset yhtiöt saavat vahvemman jalansijan Suomessa. Kunnallisvaaliehdokkaat Thomas Wallgren ja Stefan Loman katsovat, että liikelaitosmallin on…
Lue lisää

Professuren i nordisk litteratur är inte hotad

Kuva: Gigantti cc/3.0 Helsingfors universitet har stor frihet att internt bestämma om sin organisation och forskning. Universitet har t ex ingen skyldighet att ha professurer för undervisning på finska.Enligt en av de få lagstadgade bestämmelserna måste universitet ändå upprätthålla minst…
Lue lisää

Agenda2030 ja Suomen vastuu sen toimeenpanosta

YK:n kestävän kehityksen Agenda2030 ja siihen sisältyvät kestävän kehityksen 17 tavoitetta on kansainvälisen yhteisön merkittävin yhteinen tahdonilmaisu viime vuosikymmeniltä ja kokonaisvaltainen ohjelma, jonka toimeenpanoon YK:n kaikki jäsenmaat ovat sitoutuneet. Ohjelma on universaali ja perustuu meidän jokaisen yhteiseen vastuuseen planeettamme tulevaisuudesta,…
Lue lisää

Koijärvi 40 vuotta — työ jatkuu

Kun palasin eräänä huhtikuun aamuna 1979 pääsiäsmatkalta Kilpisjärvelle ja avasin Hufvudstadsbladetin lehden etusivulla oli uutinen Koijärven suorasta toiminnasta. Olin 21-vuotias filosofian opiskelija, joka etsi maailmanparannushimolleen kohdetta. Tuosta päivästä tuli elämäni onnellisimpia ja merkityksellisimpiä. Liftasin samana päivänä Koijärvelle. Saavuin leveän laskuojan…
Lue lisää

Pitääkö lihaa ja maitoa verottaa?

Tiedetään, että lihan ja maidon tuotanto kuormittavat ilmastoa. Tarkoittaako se, että ilmaston muutoksen torjumiseksi lihan ja maidon kulutusta tulisi verottaa? Vastaus: Kyllä. Jos en pystyisi tekemään mitään muuta ilmaston hyväksi eduskunnassa, ja minun pitäisi äänestää joko lihaveron puolesta tai sitä…
Lue lisää

Helsinkiä kannustetaan sanoista tekoihin veroparatiisien torjunnassa – Helsingfors uppmanas bekämpa skatteparadiserna

Kaupunginvaltuutettu Thomas Wallgrenin (sd) valtuustoaloite veroparatiisien torjunnasta on on kerännyt taakseen yli 30 valtuutettua eri puolueista. Keskiviikkona 22.3.2017 jätetyn aloitteen mukaan Helsingin tulisi tarjouskilpailujensa yhteydessä pyytää yrityksiltä tiedot näiden veronmaksukäytännöistä. Tietoja piilottelevien yritysten nimet tulisi julkistaa, aloitteessa vaaditaan.   Stadsfullmäktigeledamoten…
Lue lisää

Euroopassa rajat ovat lähteneet liikkeelle

 Aivan aluksi haluan todeta tämän kirjoitukseni pääidean: Jos haluamme pelastaa suomalaisen säällisen työn, hyvinvoinnin ja ilmastovastuun, meidän on vapauduttava vanhentuneesta ajattelusta ja epärealistisista tavoitteista. Tärkeintä on vapautuminen ajatuksesta, että tämän päivän normaalina pidetty, globalisaation pysyvyyteen uskova politiikka on vastuullista ja…
Lue lisää

Sote-ratkaisu siirtää Suomea toimitusjohtajapolitiikkaan

Politiikassa vallan laadussa tapahtuvat muutokset ovat aina kulloisenkin erillisratkaisun sisältöä tärkeämpiä. Tämän tiesivät 1800-luvulla äänioikeutta ajaneet kansanliikkeet. Tänään asia näyttää useimmilta unohtuneen. Sote-ratkaisun varsinainen ongelma, sen demokratiavaje, on siksi jäänyt useimmilta huomaamatta.   Merkittävin poikkeus on keskustapuolueen veteraanin, Risto Volasen…
Lue lisää

Miksi Helsingistä ei tullut edelläkävijää toiminnassa veroparatiiseja vastaan?

Ilmastokriisi, finanssikriisi, kehitysmaiden nälkä ja rikkaiden elämän suunnaton tyhjyys, jota mahtavinkaan veroparatiisiin kätketty varallisuus ei riitä täyttämään: kaiken takana on ihmisen ja politiikan kriisi.  Voimme kysyä: otanko minä tänään vastuuta? Teemmekö me jotain, me surkeat ja vähäpätöiset kurjimukset tässä? Vai…
Lue lisää

Voivatko kunnat oikeasti vaikuttaa veroparatiisiyhtiöihin?

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 26.9.2012, että kaupunki välttää hankintoja yhtiöiltä, joilla on kytköksiä veroparatiiseihin. Päätös perustui valtuustoaloitteeseen, jonka tein helmikuussa 2011. Pitkän väännön jälkeen kaikki poliittiset ryhmät Helsingissä perussuomalaisia lukuun ottamatta äänestivät aloitteeni puolesta. Päätöksen jälkeen monet mm. kokoomuksen ja vihreiden…
Lue lisää