Kirjoituksia – Texter

Motion om köptjänster inom äldreomsorgen i H:fors

Budgetmotion 12.3.2014   H:fors stad använder i den svenska äldreomvårdens hemvård i stor utsträckning köptjänster. Köptjänsterna är enligt uppgift 20 % dyrare än stadens egen hemvård och de för med sej risken för upphandling från företag med kopplingar till skatteparadis.…
Lue lisää

Skatteparadisfria kommuner bildar internationellt nätverk

Lokalpolitiker i Sverige, Norge, Finland och Frankrike tar nu initiativ till ett upprop för skatteparadisfria kommuner och regioner: www.taxhavenfree.org. Samtidigt lanseras i Storbritannien Fair Tax Mark för företag och banker som vill visa att de betalar en rättvis skatt: www.fairtaxmark.net. Det blir…
Lue lisää

Veroparatiisivapaat kunnat muodostavat kansainvälisen verkoston

Ryhmä kunnallispoliitikkoja Ruotsista, Suomesta, Norjasta, Ranskasta, Espanjasta ja Isosta-Britanniasta perustavat veroparatiisitalouden vastaisen yhteistyöverkoston: www.taxhavenfree.org. Suomesta aloitteentekijöinä ovat mukana Helsingin kaupunginvaltuutettu Thomas Wallgren (sdp) ja Vantaan kaupunginvaltuutettu Johannes Hirvaskoski (kesk).   Veroparatiisitaloutta vastustavat luottamushenkilöt Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa vaativat läpinäkyvyyttä ja…
Lue lisää

Wallgrenin kommenttipuheenvuoro eettisestä markkinataloudesta

Filosofian dosentti Thomas Wallgren esitti kommenttipuheenvuoron SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilaisen alustukseen ”Eettinen markkinatalous” -seminaarissa Vaasan yliopistossa 24.2.2014.   Thomas Wallgrenin kommenttipuheenvuoro   1. Miksi eettinen markkinatalous on pohjoismaisen sosialidemokratian kestävä brändi?  – Menestyvän pohjoismaisen mallin ytimessä on poliittisen ohjauksen ja hintamekanismin…
Lue lisää

Pitääkö Kluuvin galleria siirtää Tennispalatsiin?

Helsingin taidemuseon johtokunnan kokouksessa ensi keskiviikkona (19.2. klo 16.30) käsitellään museon johtajan, Maija Tanninen-Mattilan, esitystä Kluuvin gallerian siirtämisestä Tennispalatsiin (”Tennariin”) kun taidemuseon tilat siellä avataan remontin jälkeen laajennettuina syyskauden alussa 2015. Esittelyn mukaan ”Taidemuseon johtokunta päätti (23.3.2010 § 21 ja…
Lue lisää

Rättvis omställning i Europa

Finland är en del av Europa. – Självfallet!   Den europiska unionens grundläggande värderingar är välfärd, folkvälde och fred. – Javisst.   Finland klarar sig inte ensamt. En bra värld byggs med samarbete, inte genom att isolera sig. – Så…
Lue lisää

Wallgrenin valtuustoaloite lobbaamisesta

Kansanvalta ei tule koskaan valmiiksi vaan se vaatii jatkuvaa kehittämistä ja syventämistä   Helsingin kaupunginvaltuusto laati valtuustokaudella 2009-2012 demokratiaraportin. Raportin tulokset näkyvät uuden valtuustokauden 2013-2016 strategiassa mm. entistä vahvempana sitoutumisena suoraan ja osallistuvaan demokratiaan, digitaalisen avoimuuden kehittämiseen ja myös käytännön…
Lue lisää

Helsingors till en internationell frihamn för globalt ansvar

Glokal politik – politik som länkar lokala beslut till globala trender – har varit ett modeutryck i den akademiska forskningen. Helsingfors stad är troligen den första stora staden som tar i bruk en genomgripande strategi för globalt ansvarstagande med konkreta…
Lue lisää

Tehtävämme on EU:n muuttaminen

Suomi on osa Eurooppaa. – Kyllä.   Euroopan unionin perusarvoja ovat hyvinvointi, kansanvalta ja rauha. – Kyllä.   Suomi ei pärjää yksin. Hyvää maailmaa rakennetaan vain yhteistyöllä, ei eristäytymällä. – Kyllä.   Silti ilmoittaudun Euroopan unionin vastustajaksi. Tarkemmin: ilmoittaudun nykyisen…
Lue lisää

Pro Drumsö vattentorn

Drumsö vattentorn, ett svampformat torn i jätteformat, är en mastig byygnad från den tid då den första människan skjuts med satellit mot rymden och världen andades glad teknologisk optimism. Över 800 personer har skrivit på en adress för att tornet…
Lue lisää