Numero
äänestä numerolla
244

Thomas Wallgren

Blogi – Blogg

Wallgrenin valtuustoaloite lobbaamisesta

Kansanvalta ei tule koskaan valmiiksi vaan se vaatii jatkuvaa kehittämistä ja syventämistä

 

Helsingin kaupunginvaltuusto laati valtuustokaudella 2009-2012 demokratiaraportin. Raportin tulokset näkyvät uuden valtuustokauden 2013-2016 strategiassa mm. entistä vahvempana sitoutumisena suoraan ja osallistuvaan demokratiaan, digitaalisen avoimuuden kehittämiseen ja myös käytännön toiminnassa kaupungin tukemina ns. demokratian pilottihankkeina.

 

Viime vuosikymmenten uusi, demokratiaa heikentävä kansainvälinen trendi on valmisteluvallan ulkoistaminen konsulteille ja ns. lobbareille.

 

Yhdysvalloissa lobbausta säännellään aktiivisesti liittovaltiotasolla ja Euroopan unionissakin lobbauksen avaaminen on viime vuosina edennyt, joskin EU:ssa lobbareiden rekisteröityminen on toistaiseksi vapaaehtoista. Yhdysvalloissa ja Kanadassa paikallishallinto on monin paikoin tehnyt päätöksiä lobbaustoiminnan läpinäkyvyyden edistämiseksi. Erityisen aktiivisia ovat olleet Yhdysvalloissa Chicago ja Kanadassa Toronto.

 

Helsinki voi profiloitua kansanvallan kehittäjänä avaamalla lobbauksen ja konsulttitoiminnan helposti seurattavaksi. Kehotamme siksi kaupunginhallitusta tuomaan valtuustolle esityksiä seuraavista:

 

1. Yrityksiä, konsultteja ja muita juridisia henkilöitä, jotka haluavat esittää näkemyksiään kaupungille sille kuuluvissa asioissa kehotetaan etukäteen ilmoittaman seuraavia tietoja kaupungin kirjaamon ylläpitämään julkiseen rekisteriin.:

 

+ Yhteyshenkilö(t) yhteystietoineen;

+ yritykset, järjestöt tai muut tahot joita yhteyshenkilö edustaa;

+ asia tai asiat joita yhteydenotto kaupunkiin koskee;

+  arvioitu budjetti jos toimija käyttää omia tai edustamansa tahon taloudellisia voimavaroja ajamansa asian edistämiseksi.

+ yrityksen, järjestön tai vastaavan toimijan yhteydenottojen tavoitteet sekä arvio kaupungille ja heille asiasta syntyvästä (taloudellisesta) hyödystä.

 

Luottamushenkilöt tai virkamiehet, jotka toimivat kaupungin päätöselimissä esittelijöinä ylläpitävät julkista rekisteriä yhteyksistään em. toimijoihin.

 

2. Esittelijöiden virkamatkoista ja niiden ohjelmasta ylläpidetään julkista rekisteriä.

 

3. Edellämainitut rekisterit ovat julkisia ja niitä päivitetään jatkuvasti, vähintään kerran kuukaudessa. Tietokannat laaditaan muotoon, joka mahdollistaa koneellisia hakuja.

 

4. Valtuustolle tuodaan kerran vuodessa katsaus kaupungin käyttämistä konsulttipalveluista. Katsauksessa on taloudellisten tunnuslukujen lisäksi tiivistelmä asiasisällöistä.

 

Helsingissä 29.1.2014

 

Thomas Wallgren