Numero
äänestä numerolla
244

Thomas Wallgren

Tapahtumat

Valpanel på Svenska Klubben / Svenska Klubbenin vaalipaneeli

Klo 18-19 Svenska klubbens valpanel. Moderator: Susanna Ginman/HBL. Teman bl.a. metropolfrågan, äldrevården och svenska skolfrågan.

Klo 18-19 Svenska klubbenin vaalipaneeli. Puheenjohtajana: Susanna Ginman/HBL. Aiheet mm: metropolikysymykset, vanhustenhoito ja ruotsinkielinen kouluverkosto.