Numero
äänestä numerolla
244

Thomas Wallgren

Tapahtumat

Thomas och Astrid Thors: Finlands flykting och invandringspolitik

Kom och diskutera Finlands flyktning och invandringspolitik med Thomas Wallgren och migrationsminister Astrid Thors (sfp). Fakta och fiktion.

Onsdag den 13.4 klo 16
Klockriketeatern, Skillnadsgatan 7B, innegården

Nils Torvalds leder ordet.