Numero
äänestä numerolla
244

Thomas Wallgren

Tapahtumat

Paneldebatt i Hanken

Svenska Handelshögskolans Studentkår ordnar en paneldebatt i Hankens festsal den 6.4.2011 kl 12.30. Paneldebatten anordnas just passligt på tröskeln till förhandsröstningen och till tillfället kommer hela Helsingforsregionens svenskspråkiga studeranden vara inbjudna.