Numero
äänestä numerolla
244

Thomas Wallgren

Tapahtumat

Metropolpolitisk debatt i Soc & kom

Torsdag 10.3.2011 kl. 16.30-18.00 ordnas svenskspråkig metropolpolitisk valdebatt i Svenska social- och kommunalhögskolans festsal, Snellmansgatan 12. I panelen Thomas Wallgren (SDP), Anna Jungner-Nordgren (SFP) och Nina Suomalainen (Saml.). Panelens ordförande Mika Helander. Arrangör: Thomas Wallgrens stödgrupp.