Numero
äänestä numerolla
244

Thomas Wallgren

Tapahtumat

Handikappolitisk valdebatt i Soc. & kom.

Handikappolitisk valdebatt i Soc. & kom. 8.3. 

Tisdag 8.3.2011 kl. 18.30-21.00 (inklusive servering) ordnas handikappolitisk valdebatt i Social- och kommunalhögskolan, Snellmansgatan 12. Arrangörer är Handikappförbundet, FDUV, Hörselförbundet, Synskadades förbund och Sympati psykosociala förening. I panelen representeras SDP av Thomas Wallgren.