Numero
äänestä numerolla
244

Thomas Wallgren

TAVOITTEENI – MINA SYFTEN

Hyvä ystävä,

Asetun taas ehdolle eduskuntavaaleissa. Mietit ehkä miksi.

Tärkein viestini on omalla esimerkilläni yllyttää muitakin osallistumaan politiikkaan.

Politiikka on muuttumassa brutaalimmaksi, myös Suomessa. Monet ovat pettyneitä tai vihaisia ”poliitikoille”. Mutta yksi asia on varma: mitä enemmän jätämme politiikan vain ammattilaisille, sitä vaikeammaksi maailman pelastaminen muuttuu.

Maailma tarvitsee tietysti myös filosofiaa, taidetta, tiedettä ja vapaita kansalaisliikkeitä: rajatonta mielikuvitusta, tarkkaa analyysia, rohkeita ja radikaaleja edelläkävijöitä. Mutta tässä ajassa ne eivät yksin riitä. Tarvitsemme myös ihmisiä tekemään sitä kärsivällistä, arkista yhteistyötä, jota ilman toivo kuolee ja epätoivo, fasismi ja sota tunkeutuvat sen tilalle.

Sipilän-Orpon-Soinin hallitus on tehnyt meille ison palveluksen. Uurastamalla herkeämättä sivistystä, solidaarisuutta ja pohjoismaista yhteiskuntamallia vastaan, se on tehnyt hyvin selväksi, että hallituspuolueiden värillä on väliä.

Hyökkäys yhteistä hyvinvointia vastaan on hyökkäys tulevaisuutta vastaan. Jos emme voi tasata tuloeroja, tarjota ihmisarvoista terveydenhoitoa kaikille ja taata jokaiselle oikeutta koulutukseen, menetämme samalla myös mahdollisuutemme kantaa yhdessä vastuuta ilmastosta ja pakolaisista, rauhasta ja globaalista oikeudenmukaisuudesta. Siksi sosialidemokratiaa edelleen tarvitaan. Siksi asetun SDP:n ehdokkaaksi kevään vaaleissa.

En kuitenkaan asetu ehdolle vailla huolta. Kokemus osoittaa, että merkittävän suunnanmuutoksen toteuttaminen ei onnistu hetkessä. Suomessa kuten kaikkialla, tarvitaan ratkaiseva muutos kohti sellaista elämänmuotoa, jossa ekologinen vastuu ja solidaarisuus toteutuvat. On erittäin tärkeää, että saamme vahvan punavihreän hallituksen, jolla on mandaatti radikaaliin muutokseen. Mutta on varautuduttava myös pettymyksiin. Edes maailman paras hallitus ei voi neljässä, kahdeksassa tai kahdessatoista vuodessa aikaansaada kaikkia niitä muutoksia, jotka tiedämme välttämättömiksi, mutta joista kukaan ei vielä tiedä, miten ne parhaiten voidaan toteuttaa. Tarvitsemme rohkeutta muuttaa maailmaa, mutta myös sitkeyttä sietää vaikeuksia.


VAALIOHJELMANI:
  1. Meillä on oikeus aitoihin ihanteisiin: Ekologinen vastuu!
    Maailmanlaajuinen solidaarisuus! Tasa-arvo! Buen vivir! Satyagraha!
  2. Työskentely lyhyellä aikavälillä: Puolusta yhteistä hyvinvointia konkreettisesti arkisella työllä joka päivä.
  3. Työskentely pitkällä aikavälillä: Maailmanlaajuinen ekosolidaarinen muutos on mahdollinen. Toimi tämän puolesta, joka päivä.
  4. Vaali parasta itsessäsi ja muissa. Ainakin yritä.

Valoisaa uutta vuotta 2019!

Thomas

PS. Huomaathan myös vaalikeräykseni tilinumeron: FI04 1521 3007 1163 06, Helsingfors Svenska Arbetarförening r.f.

 

Bästa vän,

Jag ställer upp i riksdagsvalet igen. Du undrar kanske varför.

Mitt viktigaste budskap är att genom mitt exempel uppmuntra till politiskt deltagande. Politiken håller på att brutaliseras, också i Finland. Många är besvikna eller arga på ”politikerna”. Men en sak är säker: Ju mera politiken professionaliseras desto svårare blir det att rädda världen.

Vi behöver förstås filosofin och konsten, vetenskapen och de fria folkrörelserna: gränslös fantasi, noggrann analys, modiga och radikala föregångare. Men vår tid är inte sådan att de ensamma räcker till. Vi behöver också det slags vardagliga samarbete utan vilket hoppet dör och vanmakten, fascismen och krigen träder i dess ställe.

Regeringen Sipilä- Orpo-Soini har gjort oss en mycket stor tjänst. Den har med sitt systematiska angrepp på bildningen, solidariteten och den nordiska samhällsmodellen gjort det tydligt att det spelar en roll vilka partier som är med i regeringen.

Angreppet på den gemensamma välfärden är ett angrepp på framtiden. Om vi inte kan utjämna inkomtsklyftorna, upprätthålla människovärdig vård för alla och garantera allas möjlighet till utbildning så förlorar vi också vår förmåga att ta ansvar för klimat och flyktingar, fred och rättvisa. Därför behövs socialdemokratin fortfarande. Därför är jag kandidat för SDP i valet i vår.

Men jag ställer inte upp utan oro. Vi vet av erfarenhet att stora förändringar tar tid. Vi behöver i Finland och i alla länder nödvändigt en genomgripande, ekologiskt rättvis omställning med global ambition. Vi behöver en rödgrön regering med ett tydligt mandat för radikal förändring. Det ställer jag upp för. Men vi måste vara på vår vakt också mot besvikelserna. Inte ens världen bästa regering kunde på fyra, åtta eller tolv år genomföra alla de förändringar som vi vet att krävs men som vi inte ännu vet hur vi skall kunna genomföra. Vi behöver mod till förändring men även tålamod inför svårigheterna.


MITT VALPROGRAM:
  1. Vi har rätt till höga ideal. Ekologiskt ansvar! Global solidaritet! Jämlikhet! Buen vivir! Satyagraha!
  2. Jobba på kort sikt: Försvara den gemensamma välfärden i konkret, vardagligt arbete, alla dagar.
  3. Jobba på lång sikt: Rättvis omställning är möjligt. Arbeta för detta – alla dagar.
  4. Stöd det bästa i andra och dig själv. Försök göra detta.

Gott nytt år 2019!

Thomas

PS. Notera gärna min valinsamling: FI04 1521 3007 1163 06, Helsingfors Svenska Arbetarförening r.f.