Ilmasto pelissä tapahtuma

Tapahtumat,Yleinen
Ilmastoinfo järjestää yhdessä Valtioneuvoston kanslian (VNK) kanssa ilmastoaiheisen lautapelitapahtuman 
Ilmastoinfon tiloissa Sanomatalossa (Mannerheiminaukio 3) 21.1.2011 klo. 14 alkaen. Tilaisuus kestää noin
kaksi tuntia. Tilaisuuden tarkoituksena on herättää keskustelua VNK:ssa valmistellun  ilmasto- ja 
energiapoliittisen tulevaisuusselonteon teemoista.
Wallgrenin lisäksi paikalle ovat tulossa ainakin ministerit Paula Lehtomäki ja Anni Sinnemäki sekä 
valtioneuvoston ilmastopoliittinen asiantuntija Oras Tynkkynen.