Numero
äänestä numerolla
244

Thomas Wallgren

Kampanjauutisia

Sweet Aroma of Social Democracy

Poem by Nkosilathi Emmanuel Moyo
(Dedicated to the Social Democratic Party of Finland).

Oh sweet aroma of social democracy
Let your pleasant scent rise and saturate our atmosphere
Let us breathe your fresh air of peace, democracy and tolerance
Let your spirit of oneness sweep over our land
A garden with fruits we can all enjoy
The voice of the voiceless
Oh sweet aroma of social democracy let your wave rise.

Oh sweet aroma of social democracy
Descend and unite our society
That we may once again live as one big family
Building our country with climate consciousness in mind
Let your sweet unifying scent chase away all our anxieties
With your motherly arms embracing us all
The world needs more social democrats
An idea whose time has come
Tried and tested unifying ideology
Oh sweet aroma of social democracy let your wave rise.

(Nkosilathi Emmanuel Moyo is a poet, political activist and a writer from Zimbabwe. He is in Finland on a three months residency with Artist at Risk. He writes in his personal capacity).

Den söta doften av socialdemokrati

Dikt av Nkosilathi Emmanuel Moyo
(Tillägnas: Det socialdemokratiska partiet i Finland)

O söta doft av socialdemokrati
Låt din sköna arom stiga till skyarna
Låt oss andas din friska luft av fred, demokrati och tolerans
Låt din känsla av endräkt svepa över landet
En trädgård, vars frukter vi alla kan njuta
De röstlösas röst
O söta doft av socialdemokrati, låt din våg stiga.

O söta doft av socialdemokrati
Kom ner och ena vårt samhälle
Så att vi än en gång kan leva som en stor familj
Bygga vårt land med klimatanansvar i vårt sinne
Låt din söta doft av gemenskap jaga bort all vår oro
Med dina moderliga armar omfamnar du oss
Världen behöver mera socialdemokrater
En idé vars tid har kommit
En beprövad enande ideologi
O söta doft av socialdemokrati, låt din våg stiga.

(Nkosilathi Emmanuel Moyo är poet, polistisk aktivist och författare och kommer från Zimbabwe. Han har fristad i Finland undet tre månader inom ramen för programmet Artist at Risk. Han skriver i sin personliga kapacitet. – Översättning till svenska av Thomas Wallgren.)

 

Thomas Wallgren vill vara en finlandssvensk socialdemokratisk röst i riksdagen

Jag trivs på universitetet men jag tror att jag kan göra mera nytta för alla i riksdagen, säger Thomas Wallgren (SDP), riksdagsvalskandidat i Helsingfors valkrets.

Läs artikeln om Arbetarbladet

 

Thomas Wallgren mötte anhängare i Berghäll

Thomas Wallgren: ”Den rättvisa omställningen innebär att SDP tar hand om miljön och gör skattepolitiska avgöranden på ett sätt som inte i första hand drabbar låginkomsttagarna.”

Läs artikeln om Arbetarbladet